Szkolenia w ramach programu POWER AS/BZP/01/2019/POWER

 • Informacja o udzieleniu zamówienia w 1, 2, 3 i 4 części i nieudzieleniu zamówienia w 5 części AS/BZP/01/2019/POWER
 • Pobierz plik
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 1, 2, 3, 4 i unieważnieniu części 5 - AS/BZP/01/2019/POWER
 • Pobierz plik
 • Informacja z otwarcia ofert - usługi szkoleniowe AS/BZP/01/2019/POWER
 • Pobierz plik
 • Wyjaśnienie do ogłoszenia AS/BZP/01/2019/POWER
 • Pobierz plik
 • AS/BZP/01/2019/POWER Ogłoszenie na usługi społeczne - szkolenia
 • Pobierz plik
 • AS/BZP/01/2019/POWER - Załączniki od nr 2 do nr 5
 • Pobierz plik