Kursy, szkolenia i warsztaty AS/BZP/02/2019/POWER

 • AS/BZP/02/2019/POWER - Informacja o udzieleniu zamówienia w części 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 i nieudzieleniu zamówienia w 1 części zamówienia
 • Pobierz plik
 • AS/BZP/02/2019/POWER - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej część 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 oraz unieważnieniu części 1
 • Pobierz plik
 • As/BZP/02/2019/POWER - informacja z otwarcia ofert usługi społeczne usługi szkoleniowe POWER
 • Pobierz plik
 • AS/BZP/02/2019/POWER Wyjaśnienia do ogłoszenia 27.02.2019
 • Pobierz plik
 • AS/BZP/02/2019/POWER Wyjaśnienia do ogłoszenia
 • Pobierz plik
 • AS/BZP/02/2019/POWER Ogłoszenie na usługi społeczne
 • Pobierz plik
 • AS/BZP/02/2019/POWER Załączniki do Ogłoszenia od nr 2 do nr 6
 • Pobierz plik