AS/BZP/04/2019 Prace konserwatorskie

 • AS/BZP/04/2019 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 • Pobierz plik
 • AS/BZP/04/2019 Ogłoszenie BZP nr 534218-N-2019
 • Pobierz plik
 • AS/BZP/04/2019 SIWZ Prace konserwatorskie 2019
 • Pobierz plik
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Wzór umowy prace konserwatorskie
 • Pobierz plik
 • Załącznik nr 1a do SIWZ Specyfikacja techniczna wraz z rysunkami
 • Pobierz plik
 • Załącznik nr 1b do SIWZ Badania konserwatorskie i program prac konserwatorskich
 • Pobierz plik