AS/BZP/03/2019 Usługi sprzątania

 • AS/BZP/03/2019 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 1 i 2
 • Pobierz plik
 • AS/BZP/03/2019 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 3 i 4
 • Pobierz plik
 • AS/BZP/03/2019 Informacja z otwarcia ofert Usługi sprzątania
 • Pobierz plik
 • AS/BZP/03/2019 Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ 24.04.2019
 • Pobierz plik
 • AS/BZP/03/2019 Ogłoszenie BZP nr 538920-N-2019 Usługi sprzątania
 • Pobierz plik
 • AS/BZP/03/2019 Załącznik nr 1 Wzór umowy Usługi sprzątania
 • Pobierz plik
 • AS/BZP/03/2019 Załącznik nr 1a Opis przedmiotu zamówienia Usługi sprzątania
 • Pobierz plik
 • AS/BZP/03/2019 Załączniki od nr 2 do nr 6 Usługi sprzątania
 • Pobierz plik