Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

Struktura organizacyjna

Data publikacji: 22.11.2012
Data wydrukowania: 13.10.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/bip/str/struktura-organizacyjna
  • Regulamin Organizacyjny Akademii Sztuki w Szczecinie
  • Stan prawny na dzień 1.10.2019 r.

  • Pobierz plik

Podstawową jednostką organizacyjną uczelni jest wydział. Ponadto w uczelni mogą być tworzone katedry, zakłady, pracownie, centra artystyczno-dydaktyczne, centra dydaktyczno-badawcze, studia (studium), biblioteki, archiwa, ośrodki, muzea, jednostki administracji oraz inne jednostki usługowe i gospodarcze. Mogą być one jednostkami wewnętrznymi wydziałów, jednostkami międzywydziałowymi, pozawydziałowymi, ogólnouczelnianymi lub jednostkami międzyuczelnianymi.

W skład uczelni wchodzą:
Wydział Instrumentalny
Wydział Sztuk Wizualnych
Wydział Edukacji Muzycznej
Wydział Malarstwa i Nowych Mediów

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: