Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

Dział Nauki

Data publikacji: 16.07.2014
Data wydrukowania: 22.11.2017
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/kontakt/dzia%C5%82-nauki

Dział Nauki mieści się w budynku przy ul. Grodzkiej 50, I piętro, pokój 104 

 

• dr Michał Kulik - specjalista ds. ECTS i programu Erasmus

   tel. +48 664 080 243

   e-mail:

 

• Edyta Przybylska - specjalista ds. Jakości Kształcenia

  tel. +48 664 080 177

  e-mail:

 

• Wioleta Anders- specjalista ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

  tel. +48 91 852 28 60

  e-mail:

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: