Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

Główny specjalista ds. kryzysowych i ochrony p-poż. 

Główny specjalista ds. kryzysowych i ochrony p-poż. 
Adam Królak
tel: 664-080-269
email: 

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: