Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

Wydawnictwo Naukowe

Data publikacji: 09.02.2014
Data wydrukowania: 22.11.2017
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/kontakt/wydawnictwo-as

Wydawnictwo Naukowe Akademii Sztuki w Szczecinie

pl. Orła Białego 2

70-562 Szczecin


Redaktor Naczelny

Ryszard Ziarkiewicz

tel. 664 080 242

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: