Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

Wydział Instrumentalny

Data publikacji: 14.09.2012
Data wydrukowania: 22.11.2017
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/kontakt/wydzia%C5%82-instrumentalny
Dziekan Wydziału Instrumentalnego
dr hab. Jerzy Siemak
ul. Grodzka 50, pok. 106
70-560 Szczecin
dyżur: w poniedziałki  od 11.00 do 12.00
e-mail:
 
Prodziekan Wydziału Instrumentalnego
dr hab. Kornela Arwicz-Sienicka, prof. AS
ul. Grodzka 50,  pok. 106
dyżur: w środy od 13.30 do 14.15
e-mail:
 

Sekretariat Wydziału Edukacji Muzycznej

Marta Oblęgor-Woźna
ul. Grodzka 50
70-560 Szczecin

tel: 91-8522-831
tel: 664-080-173

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: