Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

WEM II stopień

Data publikacji: 17.10.2011
Data wydrukowania: 13.10.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/rekrutacja/egzamin-wst%C4%99pny/wem-ii-stopie%C5%84

WYDZIAŁ EDUKACJI MUZYCZNEJ

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Kandydaci zą obowiązani dostarczyć nuty dla akompaniatora do Działu Spraw Studenckich Akademii Sztuki w Szczecinie w terminie do 6 czerwca 2016.


Kandydat na studia drugiego stopnia może uzyskać do 50 punktów za dodatkowy egzamin.


Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej: specjalność: muzyka kościelna

  • Egzamin z gry na organach – do 25 punktów,
  • Egzamin ze śpiewu – do 25 punktów,

Sumaryczną uzyskaną liczbę punktów mnoży się przez 2 i zaokrągla do pełnych jedności.


Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej: specjalność: dyrygentura chóralna

  • Egzamin z dyrygowania utworami a'cappella i wokalno-instrumentalnymi – do 25 punktów,
  • Egzamin ze śpiewu – do 25 punktów

Sumaryczną uzyskaną liczbę punktów mnoży się przez 2 i zaokrągla do pełnych jedności.


Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej: specjalność: dyrygentura chóralna: specjalizacja: dyrygentura orkiestr dętych

  • Egzamin z dyrygowania – do 25 punktów,
  • Egzamin z gry na wybranym instrumencie dętym – do 25 punktów

Sumaryczną uzyskaną liczbę punktów mnoży się przez 2 i zaokrągla do pełnych jedności.


Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej: specjalność: edukacja muzyczna

  • Egzamin ze śpiewu (2 pieśni zróżnicowane charakterem) – do 25 punktów,
  • Egzamin z metodyki edukacji muzycznej – do 25 punktów

Sumaryczną uzyskaną liczbę punktów mnoży się przez 2 i zaokrągla do pełnych jedności.


Uwaga! Kandydaci, którzy nie mają ukończonych studiów muzycznych zdają dodatkowo egzamin z kształcenia słuchu oraz ustny z historii muzyki. Wynikiem tego egzaminu jest dopuszczenie albo niedopuszczenie do dodatkowego egzaminu wstępnego, a kandydat nie otrzymuje punktów.

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: