Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

WI I stopień

Data publikacji: 17.10.2011
Data wydrukowania: 13.10.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/rekrutacja/egzamin-wst%C4%99pny/wi-i-stopie%C5%84

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA


Kierunek: instrumentalistyka

Specjalność: akordeon, altówka, fagot, flet, fortepian, gitara, harfa, klarnet,  kontrabas, obój, perkusja, puzon, saksofon, skrzypce, trąbka, tuba, waltornia, wiolonczela


Egzamin wstępny wymaga umiejętności  na poziomie klasy dyplomowej szkoły muzycznej II stopnia
i obejmuje:

  • Egzamin z instrumentu głównego – do 75 punktów,
  • Egzamin z utworu klauzurowego – do 5 punktów,
  • Egzamin z gry, a’vista – do 5 punktów,
  • Egzamin z kształcenia słuchu – do 10 punktów.

Uwaga! Komisje egzaminacyjne rezerwują sobie prawo wyboru utworów lub ich części
do prezentacji.

 Kandydaci, którzy chcą wykonać program egzaminacyjny z akompaniatorem Akademii Sztuki w Szczecinie zobowiązani są przekazać nuty dla akompaniatora do Działu Spraw Studenckich, najpóźniej do dwóch tygodni przed egzaminem.

  • Szczegółowy program dotyczący gry na wybranym instrumencie w ramach egzaminu wstępnego na studia pierwszego stopnia na rok akademicki 2016/2017
  • Pobierz plik

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: