Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

WI II stopień

Data publikacji: 17.10.2011
Data wydrukowania: 13.10.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/rekrutacja/egzamin-wst%C4%99pny/wi-ii-stopie%C5%84

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA


Kierunek: instrumentalistyka specjalność: gra na instrumencie

Specjalność: akordeon, altówka, fagot, flet, fortepian, gitara, harfa, klarnet, kontrabas, obój, perkusja, puzon, saksofon, skrzypce, trąbka, tuba, waltornia, wiolonczela

Kandydat na studia drugiego stopnia może uzyskać do 100 punktów za dodatkowy egzamin.


Kierunek: Instrumentalistyka,

Kierunek: Instrumentalistyka, specjalność: gra na instrumencie

Egzamin wstępny wymaga umiejętności na poziomie roku dyplomowego studiów licencjackich kierunku instrumentalistyka i obejmuje:

  • Egzamin z gry na wybranym instrumencie – do 75 punktów,
  • Rozmowę kwalifikacyjną na temat związany z kierunkiem studiów – do 25 punktów.
  • Szczegółowy program dotyczący gry na wybranym instrumencie w ramach egzaminu wstępnego na studia drugiego stopnia na rok akademicki 2016/2017
  • Pobierz plik

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: