Język strony:
  • Akademia Dostępna 2015

WMiNM I STOPIEŃ

Data publikacji: 04.04.2013
Data wydrukowania: 13.10.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/rekrutacja/egzamin-wst%C4%99pny/wminm-i-stopie%C5%84

WYDZIAŁ MALARSTWA I NOWYCH MEDIÓW

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA


Kierunki studiów:

1. Malarstwo

2. Grafika specjalność Multimedia

3. Grafika specjalność Fotografia

4. Grafika specjalność: Film eksperymentalny i animacja

5. Wzornictwo specjalność: Komunikacja wizualna

6. Wzornictwo specjalność Projektowanie produktu

7. Wzornictwo specjalność Projektowanie ubioru


Student  przed egzaminem, rejestrując się elektronicznie określa kierunek studiów, jakim jest zainteresowany: Malarstwo, Grafika,  w przypadku kierunku Grafika – także specjalność  multimedia, fotografia lub film eksperymentalny i animacja; w przypadku Wzornictwo - także specjalność Komunikacja wizualna, Projektowanie produktu lub Projektowanie ubioru

Dodatkowy egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym. Egzamin podzielony jest na dwa etapy.


Etap I

Przegląd samodzielnie wykonanych prac kandydatów i autoprezentacja związanych z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów.  Na podstawie prac kandydata Komisja Egzaminacyjna rozpoznaje predyspozycje kandydata, jego umiejętności artystyczne wymagane na tego typu studiach oraz decyduje o dopuszczeniu lub nie do następnego etapu egzaminu.

 

MULTIMEDIA:

Reprezentatywny dla umiejętności kandydata zestaw samodzielnie wykonanych prac w różnych technikach, włącznie z pracami fotograficznymi, filmowymi i dźwiękowymi.

Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.

 

FOTOGRAFIA:

Kandydat przedstawia teczkę ze swoimi pracami fotograficznymi. Teczka powinna zawierać minimum 10 prac - zestawy i serie fotograficzne liczone są jako jedna praca. Prace mogą być zaprezentowane w formie cyfrowej lub drukowanej (minimalny format 20x30 cm). Jeżeli jest to konieczne dopuszczalna jest prezentacja wybranych prac w formie filmu, fotokastu, animacji, książki, itp.

Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.

FILM EKSPERYMENTALNY I ANIMACJA:

 

 

MALARSTWO:

Teczka powinna zawierać minimum 10 prac malarskich i 10 prac rysunkowych.

Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.

 

WZORNICTWO:

Część pierwsza egzaminu jest egzaminem praktycznym i jest zróżnicowana w zależności od wybranej specjalności.

Kandydat realizuje rysunkowe zadanie specjalistyczne, związane tematycznie z wybraną specjalnością.


Przegląd prac jest etapem egzaminu, za który kandydat nie otrzymuje punktów. Drugi etap egzaminu jest egzaminem praktycznym, zróżnicowanym w zależności od kierunku/specjalności.


Etap II

egzaminy specjalistyczne

 

MULTIMEDIA:

Egzamin specjalistyczny (4 godziny + rozmowa)

kandydat, posługując się prostymi narzędziami rejestracji obrazu (aparat cyfrowy z funkcją filmowania, telefon komórkowy z aparatem i funkcją filmowania), realizuje zadany temat. Ocena pracy zostanie dokonana podczas rozmowy z kandydatem na temat realizacji jego pracy.

Uwagi do egzaminu praktycznego:

Przydatny może być szkicownik i narzędzie do rysowania. Niezbędne w trakcie egzaminu praktycznego urządzenia i materiały kandydat przygotowuje we własnym zakresie.

 

 • Zadanie specjalistyczne - do 70 punktów
 • Rozmowa na temat wykonanego zadania specjalistycznego - do 25 punktów

 

FOTOGRAFIA

Egzamin specjalistyczny (4 godziny + rozmowa)

kandydat posługując się aparatem cyfrowym realizuje zadany temat. Ocena pracy zostanie dokonana podczas rozmowy z kandydatem na temat realizacji jego pracy.

Kandydat/kandydatka powinien/powinna na egzaminie posiadać:

- cyfrowy aparat fotograficzny 

- szkicownik i przybory do pisania

 

Uwagi do egzaminu praktycznego:

Niezbędne w trakcie egzaminu praktycznego urządzenia i materiały kandydat przygotowuje we własnym zakresie.

 • Zadanie specjalistyczne - do 70 punktów
 • Rozmowa na temat wykonanego zadania specjalistycznego - do 25 punktów

  FILM EKSPERYMENTALNY I ANIMACJA:


   

  Uwagi do egzaminu praktycznego:

  Niezbędne w trakcie egzaminu praktycznego urządzenia i materiały kandydat przygotowuje we własnym zakresie.

 • Zadanie specjalistyczne - do 70 punktów
 • Rozmowa na temat wykonanego zadania specjalistycznego - do 25 punktów
   

MALARSTWO

Egzamin specjalistyczny  (4 godz.)

Kandydat  odpowiada na postawiony problem sformułowany w zadaniu egzaminacyjnym Kandydat realizuje temat posługując się dowolnymi technikami malarskimi na podłożu  nie przekraczającym formatu 100x70 cm.

 

Kandydat/kandydatka powinien/powinna na egzaminie posiadać akcesoria malarskie, natomiast brystol  w formacie 100x70 cm zapewnia uczelnia

 

 • Zadanie specjalistyczne - do 70 punktów
 • Rozmowa na temat wykonanego zadania specjalistycznego - do 25 punktów

WZORNICTWO

Część druga egzaminu to rozmowa kwalifikacyjna, w skład której wchodzą:

Prezentacja wykonanego w części pierwszej rysunkowego zadania specjalistycznego;

 Przegląd portfolio kandydata - prezentacja samodzielnie wykonanych prac domowych kandydata związanych z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów, m. in. prac z zakresu sztuk pięknych (malarstwo, rysunek, fotografia, film itp.). Do portfolio można dołączyć prace projektowe, związane z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów. 

 • Zadanie specjalistyczne (rysunek) - do 40 punktów
 • Rozmowa na temat wykonanego zadania specjalistycznego oraz przegląd samodzielnie wykonanych prac domowych kandydata wraz z autoprezentacją – do 55 punktów

Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.


Uwagi do egzaminu praktycznego:

Niezbędne w trakcie egzaminu praktycznego przybory i materiały kandydat przygotowuje we własnym zakresie (oprócz brystolu)

Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych do zdobycia.

 


 

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: