Język strony:
  • Akademia Dostępna 2015

WMiNM II STOPIEŃ

Data publikacji: 04.04.2013
Data wydrukowania: 06.10.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/rekrutacja/egzamin-wst%C4%99pny/wminm-ii-stopie%C5%84

WYDZIAŁ MALARSTWA I NOWYCH MEDIÓW

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA


Kierunki studiów:

1. Malarstwo

2. Grafika specjalność Multimedia

3. Grafika specjalność Fotografia

4. Grafika specjalność Film eksperymentalny i animacjaMULTIMEDIA

Egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym. Warunkiem dopuszczenia kandydata do sprawdzianu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez kandydata co najmniej tytułu zawodowego licencjata w zakresie wybranego kierunku lub pokrewnego.

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z prezentacji i przeglądu portfolio zawierającego dokumentację fotograficzną lub/oraz multimedialną, prac wykonanych podczas studiów pierwszego stopnia - licencjackich (animacje, filmy, fotografie, malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika, projekty), prac własnych oraz dokumentacji licencjackiej pracy dyplomowej.

 • Prezentacja - do 35 punktów
 • Portfolio - do 45 punktów

   

FILM EKSPERYMENTALNY I ANIMACJA

Egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym. Warunkiem dopuszczenia kandydata do sprawdzianu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez kandydata co najmniej tytułu zawodowego licencjata w zakresie wybranego kierunku lub pokrewnego.

 • Prezentacja - do 35 punktów
 • Portfolio - do 45 punktów

   

FOTOGRAFIA

Egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym. Warunkiem dopuszczenia kandydata do sprawdzianu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez kandydata co najmniej tytułu zawodowego licencjata w zakresie wybranego kierunku lub pokrewnego.


 • Prezentacja - do 35 punktów
 • Portfolio - do 45 punktów

   

MALARSTWO

Egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym. Warunkiem dopuszczenia kandydata do sprawdzianu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez kandydata co najmniej tytułu zawodowego licencjata w zakresie wybranego kierunku lub pokrewnego.

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z prezentacji i przeglądu portfolio zawierającego prace zrealizowane podczas studiów pierwszego stopnia - licencjackich, prac własnych oraz dokumentacji licencjackiej pracy dyplomowej.

 • Prezentacja - do 35 punktów
 • Portfolio - do 45 punktów 

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: