Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

WSW I stopień

Data publikacji: 17.10.2011
Data wydrukowania: 13.10.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/rekrutacja/egzamin-wst%C4%99pny/wsw-i-stopie%C5%84

WYDZIAŁ SZTUK WIZUALNYCH

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA


Kierunki studiów:


1. Architektura Wnętrz


2. Grafika specjalności: grafika projektowa i grafika warsztatowa


Student rejestrując się elektronicznie przed egzaminem określa kierunek studiów jakim jest zainteresowany, a w przypadku kierunku Grafika – także specjalność (grafika warsztatowa lub projektowa)

Dodatkowy egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym. Egzamin podzielony jest na dwa etapy.


Etap I

Przegląd samodzielnie wykonanych prac kandydatów i autoprezentacja (minimum 5 malarskich i 10 rysunkowych na kierunku Architektura Wnętrz i Grafika).  Kandydat ma możliwość zaprezentowania swoich prac wykonanych także w innej technice, związanych z wybranym kierunkiem (Architektura Wnętrz i Grafika) i specjalnością studiów (dotyczy kierunku Grafika), m. in. fotografia, grafika. Na podstawie prac kandydata Komisja Wydziałowa rozpoznaje predyspozycje kandydata, jego umiejętności artystyczne wymagane na tego typu studiach oraz decyduje o dopuszczeniu lub nie do następnego etapu egzaminu. Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.

uwaga! prace malarskie i rysunkowe są obligatoryjne, a ewentualna prezentacja prac wykonanych w innej technice jest dobrowolna.

Przegląd samodzielnie wykonanych przez kandydata prac jest etapem egzaminu, za który kandydat nie otrzymuje punktów.

Drugi etap egzaminu jest egzaminem praktycznym, zróżnicowanym w zależności od kierunku/specjalności.

Etap II

Kierunek: Architektura Wnętrz

Dodatkowy egzamin wstępny obejmuje:

1. Egzamin z malarstwa - do 15 punktów

2. Egzamin z rysunku - do 35 punktów

3. Egzamin specjalistyczny - do 45 punktów


1. Egzamin z malarstwa (4 godziny)

technika: wybrane medium malarskie (m. in.: olej, akryl, tempera, akwarela) na płótnie lub innym podłożu malarskim nie przekraczającym wymiaru 100 x 70 cm


2. Egzamin z rysunku (4 godziny)

technika: wybrane medium rysunkowe (m. in.: ołówek, węgiel rysunkowy wymagane utrwalenie fiksatywą, sangwina, tusz) na  białym kartonie o wymiarach 100 x 70 cm


W swojej pracy - zarówno z malarstwa, jak i rysunku - kandydat powinien zaprezentować takie umiejętności jak: zdolność obserwowania zaproponowanej rzeczywistości, np. modela lub martwej natury, uwzględnienia przestrzennych relacji obserwowanych obiektów, wrażliwość i wyobraźnię oraz dokonywania właściwego wyboru środków i technik odpowiednich do tematu i możliwości kreacyjnych kandydata.


3. Egzamin specjalistyczny (4 godziny)

materiały i przybory: biały karton o wymiarach 100 x 70 cm, linijki, ekierki, cyrkle, nożyczki, klej, ołówek, tusz, tempera itp.


Zadanie: odpowiedź na podane hasło

W swojej pracy kandydat powinien odpowiedzieć na postawiony problem sformułowany w zadaniu egzaminacyjnym w formie płaskiej i/lub przestrzennej.


Uwagi do egzaminu praktycznego:

Niezbędne w trakcie egzaminu praktycznego, wymienione wyżej przybory i materiały kandydat przygotowuje we własnym zakresie.


Prace praktyczne wykonane w ramach egzaminu i przedstawione do oceny po zakończeniu procesu egzaminacyjnego w wyznaczonym terminie na prośbę zdającego mogą zostać wydane.


Kierunek: Grafika

Dodatkowy egzamin wstępny obejmuje:

1. Egzamin z malarstwa - do 25 punktów

2. Egzamin z rysunku - do 25 punktów

3. Egzamin specjalistyczny - do 45 punktów


1. Egzamin z malarstwa (4 godziny)

technika: wybrane medium malarskie (m. in.: olej, akryl, tempera, akwarela) na płótnie lub innym podłożu malarskim nie przekraczającym wymiaru 100 x 70 cm


2. Egzamin z rysunku (4 godziny)

technika: wybrane medium rysunkowe (m. in.: ołówek, węgiel rysunkowy wymagane utrwalenie fiksatywą, sangwina, tusz) na białym kartonie o wymiarach 100 x 70 cm


W swojej pracy - zarówno z malarstwa, jak i rysunku – kandydat powinien zaprezentować takie umiejętności jak: zdolność obserwowania zaproponowanej rzeczywistości, np. modela lub martwej natury, uwzględnienia przestrzennych relacji obserwowanych obiektów, wrażliwość i wyobraźnię oraz dokonywania właściwego wyboru środków i technik odpowiednich do tematu i możliwości kreacyjnych kandydata.


3. Egzamin specjalistyczny (4 godziny)

      kandydaci realizują temat posługując się wybranymi technikami: ołówek, kredka, tusz, tempera itp. na białym kartonie o wym. 100 x 70 cm

      przybory: materiały plastyczne

      zadanie: odpowiedź na podane hasło

Należy zaprezentować umiejętności analizy i syntezy badanej rzeczywistości oraz umiejętność przekazywania komunikatu o tej rzeczywistości środkami graficznymi (słowo i obraz).


Uwagi do egzaminu praktycznego:

      Niezbędne w trakcie egzaminu praktycznego, wymienione wyżej przybory

      i materiały kandydat przygotowuje we własnym zakresie.

     
Prace praktyczne wykonane w ramach egzaminu i przedstawione do oceny po zakończeniu procesu egzaminacyjnego w wyznaczonym terminie na prośbę zdającego mogą zostać wydane.

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: