Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

WSW II stopień

Data publikacji: 17.10.2011
Data wydrukowania: 13.10.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/rekrutacja/egzamin-wst%C4%99pny/wsw-ii-stopie%C5%84

WYDZIAŁ SZTUK WIZUALNYCH

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA


Kierunek: Grafika

specjalności: grafika projektowa, grafika warsztatowa


Egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym. Student rejestrując się elektronicznie przed egzaminem, określa specjalność (grafika warsztatowa lub projektowa)

Warunkiem dopuszczenia kandydata do sprawdzianu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez kandydata tytułu zawodowego licencjata w zakresie wybranego kierunku lub pokrewnego.

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z prezentacji i przeglądu portfolio zawierającego dokumentację fotograficzną prac wykonanych podczas studiów pierwszego stopnia - licencjackich, prac własnych oraz dokumentacji pracy dyplomowej licencjackiej.

Kandydat na studia drugiego stopnia może uzyskać do 80 punktów za dodatkowy egzamin.

  1. Prezentacja - do 35 punktów
  2. Portfolio - do 45 punktów

 

 

Kierunek: Architektura wnętrz

specjalność: architektura wnętrz


Egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym.

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z prezentacji i przeglądu portfolio zawierającego dokumentację fotograficzną prac wykonanych podczas studiów pierwszego stopnia - licencjackich , prac własnych oraz dokumentacji pracy dyplomowej licencjackiej.

Kandydat na studia drugiego stopnia może uzyskać do 80 punktów za dodatkowy egzamin.

  1. Prezentacja - do 35 punktów
  2. Portfolio - do 45 punktów

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: