Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

ETAPY REKRUTACJI 2016/2017

Data publikacji: 09.02.2016
Data wydrukowania: 03.11.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/rekrutacja/etapy-rekrutacji-2014-2015

Etapy rekrutacji na rok akademicki 2016/2017:


1. 17.05 – 31.05.2016 – elektroniczna rekrutacja


 

2. Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej  do 15.06.2016 r.

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w Akademii Sztuki w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017 odpowiada maksymalnej opłacie określonej rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


 

3. Przesłanie kandydatom przez Komisje rekrutacyjne informacji o szczegółowym harmonogramie egzaminu wstępnego (terminy egzaminów dla studiów I i II stopnia poniżej).


 

4. Przystąpienie do egzaminu wstępnego (kandydat przedstawia dowód osobisty oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej).


 

5. Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego.


 

6. Uzupełnienie danych w systemie elektronicznym (dane dot. matury oraz dyplomów – po egzaminach wstępnych).


 

7. Wydruk podania (Kwestionariusz osobowy to podanie drukowane z konta rekrutacyjnego kandydata).


 

8. Złożenie kompletu wymaganych dokumentów do Działu Spraw studenckich Akademii Sztuki w Szczecinie (do 06.07.2016 r.). Liczy się data wpływu do uczelni.


 

Egzaminy wstępne:

Egzaminy wstępne na wszystkie kierunki i stopnie studiów odbędą się w terminie 16 – 30.06.2016 r.


Przypominamy - składanie kompletu dokumentów:

- od momentu ogłoszenia wyników egzaminów wstępnych do 6.07.2016 r.

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: