Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

Rekrutacja elektroniczna

Data publikacji: 26.01.2014
Data wydrukowania: 03.11.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/rekrutacja/rekrutacja-elektroniczna

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w Akademii Sztuki w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017 odpowiada maksymalnej opłacie określonej rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

UWAGA!


W przypadku problemamów technicznych w trakcie logowania się do systemu rekrutacyjnego - prosimy o bezpośredni kontakt pod nr telefonów: 

(+48) 664 080 172; (+48) 664 080 170; (+48) 664 080 261; (+48) 664 080 262

bądź kontakt mailowy:  bos@akademiasztuki.eu

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: