Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

UCHWAŁA REKRUTACYJNA NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

  • Uchwała Senatu AS 129/2015 "Warunki, tryb rekrutacji i kryteria kwalifikacji na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017 (...)"
  • Pobierz plik
  • Uchwała Senatu AS 160/2016 w sprawie zmiany uchwały rekrutacyjnej
  • Pobierz plik

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: