Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

5% najlepszych absolwentów

Data publikacji: 13.10.2014
Data wydrukowania: 03.11.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/studenci/5-najlepszych-absolwent%C3%B3w
  • Zarządzenie Rektora AS w sprawie wyłonienia 5% najlepszych absolwentów
  • Pobierz plik

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: