Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

Biuro Karier

Data publikacji: 18.07.2014
Data wydrukowania: 13.11.2018
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/studenci/biuro-karier

Biuro Karier zostało powołane Uchwałą Senatu Akademii Sztuki w Szczecinie nr 82/2013 z 20.12.2013

Biuro Karier Akademii Sztuki w Szczecinie przygotowuje i wspiera studentów i absolwentów naszej Uczelni w  realizacji planów zawodowych oraz promuje ich wśród pracodawców.
Studenci i absolwenci mogą się zarejestrować w Biurze Karier i uzyskać dostęp do powstającej bazy ofert pracy, praktyk i staży.
Pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem naszych absolwentów i studentów mogą kontaktować się z biurem mailowo bądź telefonicznie,  umieścić wizytówkę swojej firmy oraz aktualne ogłoszenia.

Celem biura jest m.in. :

zapewnienie studentom i absolwentom aktualnej i profesjonalnej informacji na temat rynku pracy,
wskazanie możliwości podnoszenia kwalifikacji i zdobywania doświadczenia zawodowego poczynając od okresu studiowania,

kształtowanie u studentów i absolwentów umiejętności aktywnego poszukiwania pracy odpowiadającej ich kwalifikacjom i aspiracjom,
wsparcie studentów i absolwentów w zakresie planowania i realizacji ścieżki zawodowej,
nawiązywanie trwałej współpracy z pracodawcami.

Każdy student czy absolwent AS może zwrócić się o pomoc w kwestii przygotowań do rozmów kwalifikacyjnych,  pisania listów motywacyjnych czy CV.

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: