Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

Aktualności wymiany

Data publikacji: 11.10.2011
Data wydrukowania: 13.10.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/studenci/erasmus/aktualno%C5%9Bci-wymiany

Składanie wniosków o wyjazd stypendialny europejskiego programu Erasmus+ na rok akademicki 2016/2017

Wnioski na wyjazdy stypendialne europejskiego programu Erasmus+ dla studentów Akademii Sztuki w Szczecinie na rok akademicki 2016/2017 przyjmowane będą do 29 marca 2016 r.

Wnioski należy składać u koordynatora uczelnianego Michała Kulika, pokój 104 budynku przy ul. Grodzkiej 50 lub skan przesyłć mailowo na adres michal.kulik@akademiasztuki.eu.

Formularze wniosków na rok akademicki 2016/2017 oraz porozumienia o programie zajęć znajdują się w zakladce: FORMULARZE I INFORMACJE

 

 

 

 

Wnioski na wyjazdy stypendialne europejskiego programu Erasmus+ dla studentów Akademii Sztuki w Szczecinie na rok akademicki 2015/2016 przyjmowane będą do 27 lutego 2015 r.

Wnioski należy składać u koordynatora uczelnianego Michała Kulika, pokój 104 budynku przy ul. Grodzkiej 50 lub przesyłac mailowo skany na adres michal.kulik@akademiasztuki.eu.

UWAGA: wnioski, w których nie będzie podana uczelnia, na której student zamierza studiwoać, nie będą rozpatrywane.

 

Nabór wniosków na wyjazdy stypendialne europejskiego programu Erasmus+ dla studentów Akademii Sztuki w Szczecinie

Do dnia wtorku, 15.04.2014 r. koordynator uczelniany Michał Kulik zbiera wnioski na :

- wyjazdy studialne w roku akad. 2014/2015 dla studentów co najmniej 2. roku studiów licencjackich 

- wyjazdy na praktykę w na rok akad. 2014/2015  studialne dla studentów co najmniej 2. roku studiów licencjackich 


Ponadto przyjmowane są podania na

- wyjazdy na praktykę dla absolwentów, którzy złożą podanie na ostatnim roku studiów


 

Pytania, proszę kierować pod lub 664 080 243

 Stypendium programu Erasmus przyznaje się w celu zrealizowania w uczelni partnerskiej części określonego programu studiów licencjackich, magisterskich prowadzących do uzyskania dyplomu uczelni macierzystej (wysyłającej) lub w celu odbycia praktyki związanej z kierunkiem kształcenia studenta.

Stypendia przyznawane w programie Erasmus mają charakter uzupełniający – są przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji przyjmującej (koszty podróży, ubezpieczenia, przygotowania językowego, zwiększone koszty utrzymania za granicą).

 

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: