Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

Koordynator uczelniany

Data publikacji: 08.05.2013
Data wydrukowania: 13.10.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/studenci/erasmus/koordynator-uczelniany

W Akademii Sztuki w Szczecinie koordynatorem uczelnianym jest dr Michał Kulik, pracownik pionu Prorektora ds. Artystycznych i Nauki.

Kontakt z koordynatorem uczelnianym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej , telefoniczny: + 48 664 080 243 oraz  osobisty; pokój nr 104 w budynku przy ul. Grodzkiej 50.

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: