Język strony:
  • Akademia Dostępna 2015

ERASMUS+

Data publikacji: 18.07.2014
Data wydrukowania: 03.11.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/studenci/erasmus_plus
  • eu flag erasmus vect posm

2014–2020

1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+.
Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie.
Połączy w jedną całość 7 dotychczasowych programów:

 • „Uczenie się przez całe życie" i jego programy sektorowe: Comenius, Erasmus, Grundtvig i Leonardo da Vinci,
 • „Młodzież w działaniu”,
 • Erasmus Mundus,
 • Jean Monnet,
 • Tempus.
 • Alfa,
 • Edulink .

ERASMUS+ obejmuje:
Edukacja szkolna, szkolnictwo i kształcenie zawodowe, szkolnictwo wyższe, edukacja dorosłych, młodzież

 • AKCJA 1 - Wyjazdy w celach edukacyjnych
 • AKCJA 2 - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk
 • AKCJA 3 - Wsparcie dla reform w obszarze edukacji


oraz 2 rodzaje działań specjalnych zarządzanych centralnie:

 • Jean Monnet
 • Sport

Polska strona programu

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: