Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

Katalog przedmiotow cz. 2 - karty kursów

Multimedia, Akademia Sztuki w Szczecinie

studia II stopnia

zestawienie kart bloków i kart kursów

BLOK KURSÓW MISYJNYCH ECTS
28
BLOK TECHNIK WSPOMAGAJĄCYCH WARSZTAT ECTS
6
BLOK KIERUNKOWY DYPLOMOWY ECTS
20
           
TEORIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
6 CYFROWE I ANALOGOWE WSPOMAGANIE PROCESÓW TWÓRCZYCH
6 WYBRANA KIERUNKOWA PRACOWNIA DYPLOMOWA
6
           
METODY ANALIZY I INTERPRETACJI ZJAWISK ARTYSTYCZNYCH
4 PRACA DYPLOMOWA 14
           
WYKŁADY MONOGRAFICZNE
4
           
METODY UPOWSZECHNIANIA KULTURY, REKLAMA I MARKETING SZTUKI
4
           
STRATEGIE KURATORSKIE I TECHNIKI WYSTAWIENNICZE
6
           
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
4
           
BLOK KURSÓW OBIERALNYCH ECTS
66
   
WYBRANA PRACOWNIA KIERUNKOWA 18
   
PRACOWNIA DZIAŁAŃ AUDIOWIZUALNYCH
   
PRACOWNIA DZIAŁAŃ INTERMEDIALNYCH
   
PRACOWNIA DZIAŁAŃ MULTIMEDIALNYCH
   
PRACOWNIA FILMU EKSPERYMENTALNEGO
   
PRACOWNIA FOTOGRAFII
   
PRACOWNIA FOTOMEDIOW
   
PRACOWNIA KOMUNIKACJI WIZUALNEJ
   
PRACOWNIA SZTUKA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
   
WYBRANA PRACOWNIA UZUPEŁNIAJĄCA 1 i 2 30
   
PRACOWNIA DZIAŁAŃ AUDIOWIZUALNYCH
   
PRACOWNIA DZIAŁAŃ INTERMEDIALNYCH
   
PRACOWNIA DZIAŁAŃ MULTIMEDIALNYCH
   
PRACOWNIA FILMU EKSPERYMENTALNEGO
   
PRACOWNIA FOTOGRAFII
   
PRACOWNIA FOTOMEDIOW
   
PRACOWNIA KOMUNIKACJI WIZUALNEJ
   
PRACOWNIA PROJEKTOWANIA PUBLIKACJI MULTIMEDIALNYCH I KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ
   
PRACOWNIA SZTUKA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
   
WYBRANA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA 18
   
WYBRANA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA RYSUNEK 1
   
WYBRANA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA RYSUNEK 2
   
WYBRANA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA RYSUNEK 3
   
WYBRANA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA RYSUNEK 4
   
WYBRANA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA MALARSTWO 1
   
WYBRANA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA MALARSTWO 2
   
WYBRANA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA MALARSTWO 3
   
WYBRANA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA MALARSTWO 4
   
WYBRANA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA RZEŹBA
   Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: