Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

oceny ECTS

Data publikacji: 18.07.2014
Data wydrukowania: 03.11.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/studenci/oceny-ects

po polsku

ocena w AS

Ocena przyjęta w programach UE

                                         definicja kwalifikacji

6.0 celujący

             A

wybitne osiągnięcia bez najmniejszych błędów.

5.0 bardzo dobry (bdb)

             A

bardzo dobre osiągnięcia –z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów

4.5 dobry plus (db+)

             B

powyżej średniego standardu – z pewnymi błędami

4.0 dobry (db)

             C

generalnie solidna praca z zauważalnymi błędami

3.5 dostateczny plus (dst+)

             D

zadowalający, ale ze znaczącymi brakami

3.0 dostateczny (dst)

             E

praca spełnia minimalne kryteria

2.0 niedostateczny (ndst)

             F

praca nie spełnia minimalnych kryteriów – student musi powtórzyć całość materiału


English

grades at AS

grades in EU programms

                                        definition of qualification

6.0 excellent

             A

Outstanding performance with no shortcomings

5.0 very good

             A

Very good performance with minor shortcomings

4.5 above good

             B

Above average, performance with small shortcomings

4.0 good

             C

Generally good performance with multiple shortcomings

3.5 satifactory

             D

Fair but with significant shortcomings

3.0 suffiecent

             E

Performance meets the minimum criteria

2.0 failed

             F

Fail - some more work required before the credit can be awardedauf deutsch

Graden an der AS

Graden der EU Programmen

                                        Definition der Stufungen

6.0 Hervorragend

             A

Ausgezeichnete Leistunng ohne einzelne Fehler

5.0 Sehr gut

             A

Sehr gute Leistung mit zweitrangigen Fehlern

4.5 Über gut

             B

Über durchschnittliche Leistung mit leichten Mängeln

4.0 Gut

             C

Generell gute Leistung mit Mängeln

3.5 Befriedigend

             D

Befriedigende Leistung mit mehreren Mängeln

3.0 Ausreichend

             E

Ausreichend Leistung mit  markanten Mängeln

2.0 Nicht bestanden

             F

Nicht bestanden – es sind erhebliche Verbesserungen erforderlich


 

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: