Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

Regulamin studiów

Data publikacji: 17.09.2012
Data wydrukowania: 13.10.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/studenci/regulamin-studiow

Regulamin studiów obowiązujący w roku akademickim 2015/2016

  • Regulamin studiów w Akademii Sztuki w Szczecinie - uchwała Senatu AS 125/2015 - regulamin obowiązujący z początkiem roku akademickiego 2015/2016
  • Pobierz plik

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: