Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

Samorząd Studencki

Data publikacji: 18.07.2014
Data wydrukowania: 06.10.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/studenci/samorz%C4%85d

Samorząd Studencki jest pierwszym organem pomocy, wsparcia i rozwiązywania problemów, dla studentów.  Zawsze wspieramy wszelkie ich indywidualne inicjatywy i jesteśmy partnerem przy dialogu z władzami Uczelni oraz podporą przy zewnętrznych projektach z instytucjami społecznymi i prywatnymi.

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: