Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

Członkowie

Data publikacji: 04.08.2011
Data wydrukowania: 13.10.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/studenci/samorz%C4%85d/cz%C5%82onkowie

Samorząd Studencki:

20 listopada 2014 w wyniku jawnych głosowań Samorząd Studencki dokonał wyboru i ustalił skład:


Zarządu Samorządu Studenckiego:

1.       Ewelina Maksimiuk (WSW) – Przewodnicząca

2.       Jakub Lubelski (WEM) – Wiceprzewodniczący

3.       Michał Robert Landowski (WI) – Sekretarz


Studenckiej Rady Artystycznej:

1.       Horacy Muszyński (WMiNM) – Przewodniczący

2.       Bartosz Rozdeba (WEM) – Wiceprzewodniczący

3.       Kacper Odrobny (WI) – Sekretarz


W skład Senatu Akademii Sztuki w Szczecinie została powołana Przewodnicząca Samorządu – Ewelina Maksimiuk


samorzad@akademiasztuki.eu

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: