Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

Umowa pomiędzy studentem a uczelnią

Data publikacji: 13.10.2014
Data wydrukowania: 08.09.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/studenci/umowa-pomi%C4%99dzy-studentem-a-uczelni%C4%85
  • Uchwała Senatu Akademii Sztuki w Szczecinie 112/2014 z dnia 9 października 2014 w sprawie wzoru umowy zawieranej ze studentem
  • Pobierz plik

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: