Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

Wypożyczalnia Instrumentów Muzycznych

Bliższe informacje o sposobie funkcjonowania Wypożyczalni Sprzętu Muzycznego można uzyskać u p. Rafał Krzanowskiego.

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: