Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

Komunikaty prasowe

Jako biuro prasowe informujemy również regularnie i na bieżąco dziennikarzy o działalności Akademii Sztuki zbiorowymi komunikatami prasowymi, które stają się punktem wyjścia do zainteresowania Akademią mediów i bezpośredniego kontaktu z Biurem Promocji.

Komunikaty prasowe są również archiwizowane na stronie internetowej Akademii Sztuki.

 

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: