Biuro Promocji

Data publikacji: 21.01.2014
Data wydrukowania: 06.10.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/uczelnia/biuro-promocji

Biuro Promocji Akademii Sztuki w Szczecinie mieści się w pokoju 106 w Pałacu pod Globusem.

W zakresie organizacji wydarzeń Biuro Promocji zajmuje się:

- wydarzeniami promocyjnymi projektu Akademia ZMIENIA Szczecin: Centrum Przemysłów Kreatywnych,

-  oprowadzaniem wycieczek po Pałacu pod Globusem, 

- koordynacją wydarzeń ogólnouczelnianych. 

Odpowiadamy też za kontakty z mediami, informacje na stronie i w newsletterze.

Zbieramy również dane z Wydziałów i raportujemy odpowiednim instytucjom. Zajmujemy się także dokumentacją wykonania wskaźników w Pałacu pod Globusem w ramach projektu Akademia ZMIENA Szczecin: modernizacja Pałacu pod Globusem.