Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

Erasmus+

Data publikacji: 04.07.2014
Data wydrukowania: 03.11.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/uczelnia/dzial_nauki/erasmus

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy:  „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.
Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. (z polskiej strony programu Erasmus+)Zarządzenie nr 15/2015 Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie z dnia 12 maja  2015 r.
w sprawie szczegółowych zasad wyjazdów pracowników Akademii Sztuki w Szczecinie oraz przyjazdów specjalistów do AS w ramach europejskiego programu ERASMUS+


Druki do pobrania

Wniosek o wyjazd (pdf)

Wniosek o wyjazd (doc)

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: