Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

Współpraca Zagraniczna

Data publikacji: 23.10.2014
Data wydrukowania: 03.11.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/uczelnia/dzial_nauki/wspolpraca-zagraniczna

W dniu 11.09.2014 r.  odbyło się w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego spotkanie dotyczące programu FSS (Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy). W ramach tego programu możliwe jest sfinansowanie wyjazdów stypendialnych nauczycieli i studentów oraz finansowanie badań naukowych. Wnioski będą przyjmowane w styczniu 2015 r.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (frse) jest operatorem krajowym tego programu i pomaga w nawiązaniu kontaktów z partnerami z Norwegii, Liechtensteinu i Islandii.

Ewentualne pytania proszę kierować do dra Michał Kulika (michal.kulik@kademiasztuki.eu)

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: