Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

Zadania Działu Nauki

Data publikacji: 04.04.2014
Data wydrukowania: 03.11.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/uczelnia/dzial_nauki/zadania-dzialu-nauki

Zadania Działu Nauki

  • współpraca z Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia przy wdrażaniu Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
  • koordynacja współpracy międzynarodowej w ramach programu Erasmus+
  • rozwijanie współpracy z uczelniami i organizacjami zagranicznymi
  • działania związane z dokumentacją programów kształcenia
  • działania związane z pozyskiwaniem i rozliczaniem funduszy zewnętrznych
  • zbieranie danych do oceny parametrycznej podstawowych jednostek organizacyjnych
  • prowadzenie stron Internetowych: Działu Nauki, Jakości Kształcenia, katalogów przedmiotów oraz programu Erasmus+
  • opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych związanych z zakresem działań

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: