Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

ścieżki studiów

Programy studiów w Akademii Sztuki w Szczecinie określają bloki kursów, w ramach których realizowane są założone efekty kształcenia.

Diagramy przedstawiają typy bloków dla studiów licencjackich oraz magisterskich.
Szczegółowy opis zawartości bloków dla poszczególnych kierunków:

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: