Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

2012/2013

Data publikacji: 12.09.2013
Data wydrukowania: 09.10.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/uczelnia/jako%C5%9B%C4%87-kszta%C5%82cenia/ankiety/2013

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: