Język strony:
  • Akademia Dostępna 2015

struktura systemu

Data publikacji: 09.09.2013
Data wydrukowania: 13.10.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/uczelnia/jako%C5%9B%C4%87-kszta%C5%82cenia/struktura-systemu


UCZELNIANY ZESPÓŁ DS. JAKOŚCI

Przewodnicząca: dr hab. Katarzyna Radecka, prof. ndzw.

 • dr hab. Kornela Arwicz-Sienicka, prof. ndzw.
 • dr Barbara Halec
 • dr Katarzyna Utecht
 • dr hab. Bartłomiej Otocki, prof. ndzw.
 • dr Michał Kulik
 • studentka Bożena Mozolewska 
 • Edyta Przybylska - sekretarz


WYDZIAŁOWE ZESPOŁY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA:

Wydział Instrumentalny

 • dr hab. K. Arwicz – Sienicka, prof. ndzw.  – przewodnicząca
 • prof. H. Tritt
 • prof. B. Rottermund
 • dr hab. B. Jakubowski, prof. ndzw.
 • student Maciej Kostecki


Wydział Malarstwa i Nowych Mediów

 • dr hab. Batłomiej Otocki, prof. ndzw. – przewodniczący
 • prof. dr hab. Wojciech Łazarczyk
 • dr hab. Danuta Dąbrowska-Wojciechowska, prof. ndzw.
 • dr hab. Łukasz Skąpski, prof. ndzw.
 • dr hab. Waldemar Wojciechowski, prof. ndzw.
 • dr Aleksandra  Łukaszewicz-Alcaraz
 • student Rafał Żarski


Wydział Sztuk Wizualnych

 • dr Katarzyna Utecht – przewodnicząca
 • dr Justyna Machnicka
 • dr Małgorzata Kopczyńska
 • studentka Kamila Osowicz


Wydział Edukacji Muzycznej

 • dr Barbara Halec – przewodnicząca
 • dr Alicja Delecka-Bury
 • student Emil Michorzewski

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: