Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

FAQ - Zapytaj bibliotekarza

Data publikacji: 14.06.2013
Data wydrukowania: 13.10.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/uczelnia/mediateka/faq

Szanowni Państwo

jeśli pojawią się problemy ze znalezieniem jakiejś pozycji w naszym katalogu, proszę śmiało wysłać o nią zapytanie na podany niżej adres:

Z przyjemnością udzielimy odpowiedzi, czy poszukiwane materiały są w zbiorach Mediateki, czy można je wypożyczyć, czy tylko udostępniamy na miejscu.

W ten sposób można również zarezerwować pozycje. Przypominam również, że jest możliwość sprowadzenia potrzebnych materiałów z innych bibliotek polskich wyższych uczelni w ramach wypożyczeń międzybiliotecznych.

FAQ – najczęściej zadawane pytania na temat korzystania z Mediateki


1.      Kto może korzystać z Mediateki?

Z Mediateki mogą korzystać studenci i wykładowcy AS na podstawie legitymacji.

Studenci pozostałych szczecińskich uczelni mogą korzystać z Mediateki na podstawie karty międzybibliotecznej.

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Muzycznych mogą korzystać ze zbiorów Mediateki jedynie na miejscu.

Istnieje możliwość założenia Karty Mediatecznej wszystkim zainteresowanym osobom.

2.      Czy obowiązuje wolny dostęp do półek?

Wolny dostęp do półek obowiązuje tylko w czytelni i dotyczy wydawnictw informacyjnych – słowników i encyklopedii oraz bieżących numerów czasopism i części książek z zakresu sztuk wizualnych.

3.      Skoro nie ma wolnego dostępu do półek, jak otrzymam poszukiwaną pozycję?

Książka zostanie wydana przez bibliotekarkę/bibliotekarza na podstawie prawidłowo wypełnionego rewersu (w przypadku tytułów udostępnianych na miejscu oraz tych, które jeszcze nie zostały wprowadzone do katalogu elektronicznego) lub zamówienia złożonego przez katalog elektroniczny po zalogowaniu się na konto czytelnika.

4.      Jak prawidłowo wypełnić rewers i gdzie znajdę do niego dane?

Wszystkie dane można znaleźć w katalogu elektronicznym lub tymczasowym. Prawidłowo wypełniony rewers zawiera informację o autorze i tytule poszukiwanej pozycji oraz jej sygnaturę (w przypadku pozycji z katalogu elektronicznego) lub kod miejsca (dla tytułów z katalogów tymczasowych).

W przypadku czasopisma archiwalnego należy podać jego tytuł, numer i rocznik.

5.      Gdzie wyszukuje się pozycje do wypożyczenia?

W katalogach tymczasowych i elektronicznym dostępnych online na stronie Mediateki.

6.      Co zawiera katalog elektroniczny?

Katalog elektroniczny zawiera wszystkie pozycje opracowane w systemie komputerowym, dostępne do korzystania na miejscu i do wypożyczeń.
Obecnie są to podręczniki muzyczne oraz część druków muzycznych, tj. nuty dla: akordeonu, altówki, fletu, fagotu, fortepianu, gitary, klarnetu, klawesynu, kontrabasu, oboju, organów, puzonu, perkusji, rogu, saksofonu, skrzypiec, trąbki, tuby i wiolonczeli oraz partytury. Pozostałe pozycje uzupełniane są systematycznie (obecnie opracowywane są nuty na chór - opracowane do litery S).

Katalog codziennie jest uzupełniany o nowe pozycje.

7.      Jakie możliwości oferuje system biblioteczny Patron?

Patron umożliwia wyszukiwanie i informuje o dostępności poszukiwanej pozycji, zaś po zalogowaniu dodatkowo rezerwowanie, prolongatę, informacje o koncie, wypożyczonych pozycjach, zaległościach.

8.      W jaki sposób mogę w pełni korzystać z możliwości oferowanych przez Patrona?

Aby w pełni korzystać z możliwości oferowanych przez Patrona, należy zalogować się do systemu. Jako login służy imię i nazwisko zapisane w formacie: imie.nazwisko, zaś automatyczne hasło to numer PESEL. W celu aktywacji konta należy zapisać się do Mediateki w jej siedzibie.

9.      Co znajdę w katalogu tymczasowym?

Katalog tymczasowy zawiera spis pozycji, które nie zostały wprowadzone do katalogu elektronicznego, niedostępnych do regularnych wypożyczeń. Są one zaś dostępne do korzystania na miejscu oraz do wypożyczeń nocnych i chwilowych.

10.  Jaki jest limit i okres wypożyczeń?

Studenci jednorazowo mogą mieć wypożyczone 8 pozycji przez okres 2 miesięcy.

Pracownicy Akademii Sztuki jednorazowo mogą mieć wypożyczone 10 pozycji przez okres 3 miesięcy.

Po upływie tego czasu można dwukrotnie prolongować wypożyczenie na okres 1 miesiąca.

11.  Co to jest prolongata?

Prolongata to inaczej wydłużenie terminu zwrotu danej pozycji.

12.  Ile razy można dokonać prolongaty i pod jakim warunkiem?

Prolongaty można dokonać dwukrotnie pod warunkiem, że na daną pozycję nie ma rezerwacji.

13.  W jaki sposób można dokonać prolongaty?

Prolongaty można dokonać osobiście w Mediatece, e-mailem lub telefonicznie: +48 918522864

14.  Co to są wypożyczenia nocne?

Wypożyczenia nocne polegają na wypożyczeniu książki na czas od godziny 15.30 dnia bieżącego do godziny 8.30 następnego dnia roboczego. Dokonywane są na podstawie specjalnego druku zobowiązania, który należy w tym celu wypełnić na miejscu w Mediatece. Czytelnik jest zobowiązany do zostawienia w Mediatece dokumentu tożsamości na czas wypożyczenia.

15.  Co to są wypożyczenia chwilowe?

Wypożyczenia chwilowe polegają na wypożyczeniu książki na czas trwania zajęć. Dokonywane są na podstawie specjalnego druku zobowiązania, który należy w tym celu wypełnić na miejscu w Mediatece. Czytelnik jest zobowiązany do zostawienia w Mediatece dokumentu tożsamości na czas wypożyczenia.

16.  Jak należy postąpić w przypadku zniszczenia lub zgubienia wypożyczonej pozycji?

W razie zniszczenia lub zgubienia wypożyczonej pozycji należy w ciągu miesiąca odkupić wskazaną przez bibliotekarza pozycję o zbliżonej wartości rynkowej.

17.  Gdzie udostępniane są czasopisma?

Numery z bieżącego roku w udostępniane się w na zasadach wolnego dostępu w czytelni. Na numery archiwalne należy złożyć zamówienie u bibliotekarza.

18.  Gdzie mogę się dowiedzieć, jakie czasopisma są udostępniane w Mediatece?

Informacje o dostępnych tytułach można znaleźć w systemie bibliotecznym Patron, z informacji na stronie www oraz wykazów prenumerowanych czasopism wywieszonych w Mediatece.

19.  Czy można kopiować materiały?

Z kserokopiarki można korzystać w granicach określonych przez prawo autorskie. Jednorazowo można skopiować do 26 stron danej pozycji.

20.  Czy wszystkie zbiory można kopiować?

Nie można kopiować rękopisów i druków wydanych przed 1945 r., dzieł oznaczonych symbolem: „egz. arch.”, czasopism, wydawnictw w złym stanie technicznym, prac licencjackich, magisterskich i doktoranckich

21.  Jakich zbiorów Mediateka nie wypożycza na zewnątrz?

Mediateka nie wypożycza wydawnictw z księgozbiorów podręcznych, rękopisów i druków wydanych przed 1945 r., dzieł oznaczonych symbolem: „egz. arch.”, czasopism, wydawnictw w złym stanie technicznym, prac licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Można z nich korzystać jedynie na miejscu.

22.  Czy wszyscy mają dostęp do prac licencjackich i magisterskich przechowywanych w Mediatece?

Do prac mają dostęp:

- samodzielni pracownicy naukowi

- osoby piszące prace habilitacyjne na podstawie pism dziekanów wydziałów, przy których rozprawy są opracowywane

- osoby piszące prace doktorskie na podstawie pism promotorów

- pomocniczy pracownicy naukowi na podstawie pism pracowników katedr

- osoby piszące prace licencjackie i magisterskie na podstawie pisma promotora.

23.  Do jakich serwisów licencjonowanych oferuje dostęp Mediateka?

Na chwilę obecną Mediateka oferuje zewnętrzne dostępy licencjonowane do: zbiorów Cyfrowej Biblioteki ARTstor, Oxford Art Online, Oxford Music Online, bazy dźwięków DRAM oraz Wirtualnej Biblioteki Nauki.


24.  Gdzie można znaleźć zasady zachowania się w Mediatece oraz inne zasady jej użytkowania?

Wszystkie zasady są zawarte w  regulaminie dostępnym na stronie www Mediateki oraz na miejscu w jej siedzibie.W razie jakichkolwiek pytań z chęcią udzielimy dodatkowych informacji:

http://mediateka@akademiasztuki.eu


Dyrektorka: dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz: , tel.: 664 080 264

Dział Udostępniania: mgr Justyna Pruszyńska: , tel. 91 852 28 64

Dział Opracowania: mgr Agata Rychter: , tel. 91 852 28 64

Dział Gromadzenia i Informacja Naukowa: mgr Marta Kostecka: , tel.: 91 852 28 64


Wszelkich informacji udzielamy także na miejscu, w siedzibie Mediateki w Pałacu pod Globusem, Pl. Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, w godzinach jej otwarcia (od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 15.30).

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: