Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

Dostępne Serwisy

Data publikacji: 30.10.2012
Data wydrukowania: 06.10.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/uczelnia/mediateka/katalogi/dostepne-serwisy

To jest miejsce, które powoduje, że nasza biblioteka jest Mediateką. W menu powyżej widoczne są serwisy zewnętrzne, dostęp do których umożliwia Mediateka.

Część z nich to zasoby na licencji otwartej, wyszukane przez nas pod kątem potrzeb naszych użytkowników, czyli dotyczące sztuk wizualnych i muzycznych. Z zasobów tych można korzystać z dowolnego komputera i miejsca na ziemi. Należy do nich np. Internetowy Polski Słownik Biograficzny: http://ipsb.nina.gov.pl/index.php/Search/#Activity, w którym znajdziemy biografie m. in. artystów, aktorów, muzyków, historyków sztuki.

Część nich (ARTstor, Oxford, DRAM) to zasoby płatne, wykupione przez Mediatekę dla potrzeb czytelników. Ponieważ są to zasoby licencjonowane, dostęp do nich możliwy jest tylko za pośrednictwem sieci internetowej Akademii Sztuki.

Pracownicy Informacji Naukowej udzielą wszelkich porad dotyczących korzystania z tych zasobów. Materiały szkoleniowe na ich temat dostępne są w zakładce szkolenia online akademiasztuki.eu/pl/uczelnia/mediateka/szkolenia-on-line

Korzystanie z licencjonowanych serwisów (ARTstor, Oxford, DRAM) jest możliwe do zastosowań dydaktycznych, edukacyjnych, akademickich i badawczych o charakterze niekomercyjnym. W tym celu możliwy jest dostęp, pobieranie i sporządzanie kopii materiałów zawartych w bazach licencjonowanych.

ARTstor web banner
Oxford Art Online web banner
Oxford Music Online web banner
DRAM banner
    • czytamy

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: