Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

katalog elektroniczny Patron

Data publikacji: 30.10.2013
Data wydrukowania: 09.10.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/uczelnia/mediateka/katalogi/katalog

Informujemy, że czytelnicy posiadający elektroniczne konta czytelnicze mogą się logować do systemu bibliotecznego PATRON ze strony internetowej Mediateki wchodząc w podany niżej Katalog elektroniczny.

Po otwarciu zakładki Katalog elektroniczny należy wybrać opcję Moje konto i zalogować się, używając jako loginu kombinacji: imię.nazwisko bez znaków diakrytycznych, a jako hasła – numeru PESEL. Hasło można zmienić po zalogowaniu się do konta w zakładce Dane czytelnika.

Zalogowanie się do konta elektronicznego umożliwia sprawdzenie dostępności potrzebnych tytułów, zamawianie i rezerwację książek oraz sprawdzenia terminu zwrotu wypożyczonych pozycji.

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: