Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

Podręczniki i nuty w systemie Braille

Publikacje Wydawnictwa Toccata Towarzystwa Muzycznego im. Edwina Kowalika w Warszawie


Podręczniki muzyczne w systemie Braille’a


Lp.

Autor

Tytuł

Sygnatura

1.

Krolick, Bettye

Ujednolicona międzynarodowa brajlowska notacja muzyczna / wyd. przez Światową Unię Niewidomych (wersja czarnodrukowa)

Br.1

2.

Krolick, Bettye

Ujednolicona międzynarodowa brajlowska notacja muzyczna / wyd. przez Światową Unię Niewidomych (tom 1)

Br.2

3.

Krolick, Bettye

Ujednolicona międzynarodowa brajlowska notacja muzyczna / wyd. przez Światową Unię Niewidomych (tom 2)

Br.3

4.

Krolick, Bettye

Ujednolicona międzynarodowa brajlowska notacja muzyczna / wyd. przez Światową Unię Niewidomych (tom 3)

Br.4

5.

Habela, Jerzy

Słowniczek muzyczny (tom I: A - Ć)

Br.5

6.

Habela, Jerzy

Słowniczek muzyczny (tom II: D - J)

Br.6

7.

Habela, Jerzy

Słowniczek muzyczny (tom III: K - N)

Br.7

8.

Habela, Jerzy

Słowniczek muzyczny (tom IV: O - S)

Br.8

9.

Habela, Jerzy

Słowniczek muzyczny (tom V: S - Ż)

Br.9

10.

Jakubowska, Helena

Nutowy samouczek

Br.10

11.

Lasocki, Karol Józef

Solfeż 1. Tom 1

Br.11

12.

Lasocki, Karol Józef

Solfeż 1. Tom 2

Br.12

13.

Lasocki, Karol Józef

Solfeż 1. Tom 3

Br.13

14.

Lasocki, Karol Józef

Solfeż 2. Tom 1

Br.14

15.

Lasocki, Karol Józef

Solfeż 2. Tom 2

Br.15

16.

Muchenber, Bogdan

Pogadanki o muzyce 1. Tom I

Br.16

17.

Muchenber, Bogdan

Pogadanki o muzyce 1. Tom II

Br.17

18.

Muchenber, Bogdan

Pogadanki o muzyce 1. Tom III

Br.18

19.

Muchenber, Bogdan

Pogadanki o muzyce 1. Tom IV

Br.19

20.

Muchenber, Bogdan

Pogadanki o muzyce 1. Tom V

Br.20

21.

Muchenber, Bogdan

Pogadanki o muzyce 2. Tom I

Br.21

22.

Muchenber, Bogdan

Pogadanki o muzyce 2. Tom II

Br.22

23.

Muchenber, Bogdan

Pogadanki o muzyce 2. Tom III

Br.23

24.

Muchenber, Bogdan

Pogadanki o muzyce 2. Tom IV

Br.24

25.

Muchenber, Bogdan

Pogadanki o muzyce 2. Tom V

Br.25

26.

Muchenber, Bogdan

Pogadanki o muzyce 2. Tom VI

Br.26

27.

Muchenber, Bogdan

Pogadanki o muzyce 2. Indeks

Br.27

28.

Wacholc, Maria

Czytanie nut głosem : podręcznik dla szkół muzycznych II stopnia I. Tom 1

Br.28

29.

Wacholc, Maria

Czytanie nut głosem : podręcznik dla szkół muzycznych II stopnia I. Tom 2

Br.29

30.

Wacholc, Maria

Czytanie nut głosem : podręcznik dla szkół muzycznych II stopnia II. Tom 1

Br.30

31.

Wacholc, Maria

Czytanie nut głosem : podręcznik dla szkół muzycznych II stopnia II. Tom 2

Br.31

32.

Wacholc, Maria

Czytanie nut głosem : podręcznik dla szkół muzycznych II stopnia III. Tom 1

Br.32

33.

Wacholc, Maria

Czytanie nut głosem : podręcznik dla szkół muzycznych II stopnia III. Tom 2

Br.33

34.

Wacholc, Maria

Solfeż elementarny : podręcznik dla klasy I szkoły muzycznej I stopnia (wersja pełna)

Br.34

35.

Wacholc, Maria

Solfeż elementarny : podręcznik dla klasy II szkół muzycznych I stopnia (wersja pełna)

Br.35

36.

Wacholc, Maria

Solfeż elementarny : podręcznik dla klasy III szkół muzycznych I stopnia (wersja pełna)

Br.36

37.

Wacholc, Maria

Solfeż elementarny : podręcznik dla klasy IV szkół muzycznych I stopnia (wersja pełna)

Br.37

38.

Wacholc, Maria

Solfeż elementarny : podręcznik dla klasy V szkół muzycznych I stopnia (wersja pełna)

Br.38

39.

Wacholc, Maria

Solfeż elementarny : podręcznik dla klasy VI szkół muzycznych I stopnia (wersja pełna)

Br.39

40.

Wesołowski, Franciszek

Zasady muzyki I

Br.40

41.

Wesołowski, Franciszek

Zasady muzyki II

Br.41

42.

Wesołowski, Franciszek

Zasady muzyki III

Br.42

43.

Wójcik, Danuta

Nauka o muzyce. Tom I

Br.43

44.

Wójcik, Danuta

Nauka o muzyce. Tom II

Br.44

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: