Język strony:
  • Akademia Dostępna 2015

Konferencje i publikacje

Data publikacji: 16.01.2013
Data wydrukowania: 13.10.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/uczelnia/mediateka/konferencje
  • certyfikatarg
  • certyfikatmk
  • certyfikat niewidomi

W najnowszym numerze „Bibliotekarza Zachodniopomorskiego” ukazał się artykuł Marty Kosteckiej „Słowianin w wielkim mieście. Sylwetka Igora Górewicza, właściciela wydawnictwa Trygław”.


Artykuł jest publikacją powstałą na podstawie wystąpienia podczas sympozjum „Ludzie książki Pomorza Zachodniego”, które odbyło się 14.05.2013 r. w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Było to pierwsze sympozjum o tej tematyce, kolejne odbyło się w roku 2014. Planowane są kolejne – wszystkie w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek. Celem tego cyklu jest zaprezentowanie osób związanych z książką na Pomorzu Zachodnim, ale nie pisarzy, a księgarzy, wydawców, bibliofili, antykwariuszy, bibliotekarzy.

Artykuł Marty Kosteckiej przybliża postać Igora Górewicza, którego hobby stało się pracą. Zajmuje się on zawodowo odtwórstwem historycznym i w swoim wydawnictwie publikuje książki o tej właśnie tematyce. Do artykułu dołączony jest również wywiad przeprowadzony przez autorkę z bohaterem prelekcji w dn. 21.03.2013 roku.

  • bz4okładka

W dniach 20-21 października 2014 r. Marta Kostecka brała udział w V Kongresie Bibliotek.


Tegoroczny Kongres przebiegał pod hasłem „Cała naprzód” i był objęty patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Marta Kostecka została zaproszona do udziału w Kongresie dzięki zaangażowaniu w działalność sieci bibliotekarskiej Labib. To już trzeci Kongres, w którym brała udział. W pierwszym jako uczestniczka, w drugim jako prowadząca warsztaty i koordynatorka merytoryczna jednego z bloków warsztatowych, a w tegorocznym jako moderatorka nie konferencji.

Kongres Bibliotek jest dorocznym wydarzeniem, organizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego jako część Programu Rozwoju Bibliotek. Uczestnicy biorą udział w warsztatach, wykładach i spotkaniach, poznają nowe trendy i dobre praktyki światowego bibliotekarstwa, dzielą się wiedzą i zawodowymi doświadczeniami. Kongres odbywa się w zawsze ciekawych miejscach – w trym roku było to Muzeum Historii Żydów Polskich - Polin, a jego interaktywna formuła służy integracji, wzajemnemu inspirowaniu się i motywowaniu do działania.

Część oficjalną rozpoczęły wypowiedzi prezesów Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, władz samorządowych i przedstawicieli rządu oraz ważnych osobistości ze świata bibliotecznego – przedstawicieli Instytutu Książki, dyrektora Biblioteki Narodowej Tomasza Makowskiego i przewodniczącej SBP Elżbiety Stefańczyk.

W tegorocznej edycji wzięło udział około 300 osób. Jak co roku, chętnych było więcej niż miejsc.

Ostatnią sesją drugiego dnia Kongresu była niekonferencja, która współorganizowała i koordynowała Marta Kostecka. Niekonferencja (ang. unconference) to eksperymentalna formuła, która polega na tym, że organizator wydarzenia zaprasza uczestników do wypełnienia części programu merytorycznego. I to oni zgłaszają tematy do omówienia, a następnie głosują na te najbardziej interesujące. Została wymyślona przez człowieka, który zauważył, że najbardziej wartościowe dyskusje podczas konferencji mają miejsce podczas przerw kawowych w kuluarach. Swoje spostrzeżenia wprowadził w życie i został bardzo dobrze przyjęty. W ostatnich latach forma unconference jest bardzo popularna w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych. Tegoroczna kongresowa niekonferencja była pierwszym takim wydarzeniem w środowisku bibliotecznym w skali kraju.


Relacje organizatora można znaleźć tu:

http://www.biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/3209

http://www.biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/3213

Film podsumowujący Kongres: https://www.youtube.com/watch?v=DarMotQqvvY

Zdjęcia z wydarzenia: https://www.flickr.com/photos/frsi_org/sets/72157646583678954/

  • konbib14

W dniach 22-24.09.2014 r. odbyła się Polsko-niemiecka konferencja na temat historii i współczesności książki/Polnisch-Deutsche Konferenz zu Geschichte und Gegenwart des Buches zorganizowana przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną im. Joachima Lelewela.


Została ona zrealizowana po podpisaniu w ubiegłym roku porozumienia pomiędzy Zachodniopomorskim Porozumieniem Bibliotek a stowarzyszeniem bibliotekarzy Meklemburgia Pomorze Przednie.

Konferencja rozpoczęła się od prezentacji multimedialnej na temat działalności Koszalińskiej Biblioteki Publicznej oraz zwiedzania budynku głównego biblioteki. Po lunchu uczestnicy i uczestniczki mieli możliwość zwiedzenia Muzeum w Koszalinie oraz Katedry i wzięli udział w koncercie organowym. Zwiedzili również filię dziecięcą biblioteki oraz nową filharmonię koszalińską.

Drugi dzień rozpoczął się od prezentacji referatów. Urszula Ganakowska z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego wystąpiła z referatem „Wyrok na tradycyjną książkę”. Następnie Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz i Marta Kostecka z Mediateki Akademii Sztuki w Szczecinie zaprezentowały „Bazy z dziedziny sztuki. Specjalistyczne zasoby internetowe jako wsparcie dla tradycyjnego księgozbioru biblioteki o profilu artystycznym na przykładzie Mediateki Akademii Sztuki w Szczecinie”. Dyrektor biblioteki Akademii Morskiej, Elżbieta Edelman, zaprezentowała „Świat Morskich Publikacji”, a dyrektor Książnicy Pomorskiej, Lucjan Bąbolewski, wystąpił z referatem na temat Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej „Pomerania”.

Za strony niemieckiej wystąpiła Anita Olsowski z 2 referatami: „Hochschulbibliothek Neubrandenburg” na temat działalności biblioteki wyższej szkoły zawodowej w Neubrandenburgu oraz „Digital Bibliothek” na temat biblioteki cyfrowej tejże biblioteki.

Na zakończenie Leszek Czerwiński z EBSCO zachęcał do korzystania z książek elektronicznych na platformie EBSCO.

Po bloku referatów i burzliwej dyskusji, uczestnicy i uczestniczki konferencji zwiedzili Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie, bibliotekę w Sianowie oraz Wydawnictwo Artystyczne Kurtiak i Ley.

Ostatniego dnia konferencja przeniosła się do Kołobrzegu. Organizatorzy zapewnili możliwość zwiedzania miasta z przewodnikiem, Bazyliki Konkatedralnej, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz mariny.

Konferencja miała charakter networkingu i zostały na niej nawiązane kontakty, które mogą się przyczynić do realizacji wspólnych, polsko-niemieckich projektów, także z udziałem Mediateki w odniesieniu do biblioteki cyfrowej.

  • koszalin

26.09.2014 r. Marta Kostecka z Mediateki Akademii Sztuki w Szczecinie brała udział w edycji Bibliocampu 2014 „Nowe kompetencje w bibliotece” skierowanego do bibliotekarzy.


Bibliocamp to projekt realizowany już od 4 lat przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku. Jest to seria warsztatów z zakresu nowych kompetencji informacyjnych i medialnych, adresowana do różnych grup odbiorców: zarówno dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, jak i do bibliotekarzy.

Marta Kostecka w bloku warsztatowym wystąpiła z tematem „Nowoczesne technologie i nowe media jako sposób na samodoskonalenie się zawodowe bibliotekarzy”.

Program spotkania był bardzo bogaty. Blok warsztatowy był poprzedzony „Webinarium o webinarium”, dyskusją na temat „Biblioteki bez książek? O nowych kompetencjach w bibliotece” oraz wystąpieniem Pawła Brauna, dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.

Po cyklu warsztatów zaś miał miejsce spacer po stoczni pod hasłem „Historia solidarności kobiet” oraz zwiedzanie nowootwartego Europejskiego Centrum Solidarności.

Na zakończenie wszyscy udali się do Filii Gdańskiej, w której jej kierownik opowiedział o jej historii i zasadach funkcjonowania.

Drugiego dnia rano uczestnicy i uczestniczki mieli możliwość popływania Smoczymi Łodziami po Mołtawie.

  • bibliocamp

W dniach 18-19 września 2014 r. w Bibliotece Głównej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie odbył się Zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich.


Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich jest organizacją reprezentującą polskie biblioteki akademickie. Jej celem jest m.in.: wspieranie, rozwijanie, udoskonalanie i promowanie bibliotek szkół wyższych dla dobra publicznego i korzyści społecznej.

Zjazd Konferencji to wydarzenie coroczne, które w tym roku miało miejsce w Szczecinie, w Bibliotece Głównej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Spotkanie dotyczyło spraw bieżących, istotnych dla środowiska bibliotek akademickich. Oprócz spraw formalnych poruszano między innymi kwestie umów licencyjnych i dostępów do baz danych. Został też zaprezentowany projekt ACADEMICA Biblioteki Narodowej, omówiono zagadnienia statystyki bibliotecznej oraz rezultaty prac zespołów.

Zjazd zakończył się dyskusją na temat spraw bieżących oraz zaproszeniem na Zjazd w 2015 roku. Osoby chętne miały możliwość zwiedzenia gmachu Biblioteki Głównej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Pomorskiego.

Szkolenie w Jarocinie


W dniach 11 - 12 kwietnia 2014 roku, Marta Kostecka przeprowadziła szkolenie z nowoczesnych technologii dla bibliotekarek z Biblioteki Miejskiej w Jarocinie. Poniżej artykuł z "gazety Jarocińskiej" na ten temat.

  • gazetajarocin

Nowoczesne czytelnictwo i współczesna książka


18.06.2014 r. Marta Kostecka przeprowadziła gościnnie lekcję dla 2 klas VI w Szkole Podstawowej nr 1 w Policach, podczas której opowiedziała o tym, jak wygląda współczesna książka i nowowczesne czytelnictwo. Podczas lekcji uczniowie dowiedzieli się m. in. o przeobrażeniach, jakim uległa książka na przestrzeni wieków, możliwościach rozszerzonej rzeczywistości oraz tajemnicach skrywanych pod kodami QR.

Zapraszamy do galerii zdjęć z lekcji. Ich autorką jest pani Ewa Chmielewska - nauczyciel bibliotekarz w Szkole Podstawowej nr 1 w Policach.

  • sam 2290
  • sam 2292
  • sam 2305
  • sam 2306
  • sam 2309
  • sam 2310
  • sam 2311
  • sam 2312
  • sam 2314
  • sam 2316
  • sam 2326
 • Poprzednie
 • Następne
  • police

Kreatywność i innowacje w bibliotece naukowej


Zapraszamy do lektury publikacji pokonferencyjnej - na stronie 19 znajduje się tekst Aleksandry Łukaszewicz Alcaraz i Agaty Rychter-Gullstrand Wyzwania stojące przed współczesną biblioteką uczelni artystycznej – biblioteka przyszłości jako multimedialny system informacyjno-biblioteczny

 • kreatywność i innowacje w bibliotece naukowej
 • Pobierz plik

Wyróżnienie w konkursie na Zachodniopomorskiego Bibliotekarza Roku


7 maja 2014 r., podczas inauguracji obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w Książnicy Pomorskiej, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Wojciech Drożdż wręczył nagrody bibliotekarkom nominowanym do tytułu Zachodniopomorskiego Bibliotekarza Roku w ramach konkursu im. S. Badonia. Zaszczytny tytuł przypadł dyrektorce Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie, a wśród grona osób wyróżnionych znalazła się Marta Kostecka z Mediateki Akademii Sztuki w Szczecinie. Konkurs, organizowany przez największą instytucję branżową, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,  w naszym województwie odbywa się po raz 5, w skali kraju – po raz czwarty. Tytuł Bibliotekarza Roku, o który walczą zwycięzcy poszczególnych województw, jest obecnie najwyższą formą wyróżnienia w środowisku bibliotekarskim w Polsce

IVth Annual Librarian Trainers International Conference w Rumunii (Sinaia) „The Public Library – Lifelong Learning Space”


W dniach 2-4 kwietnia 2014 r. w miejscowości Sinaia w Rumunii odbyła się międzynarodowa bibliotekarska konferencja trenerów pod hasłem „Biblioteka – miejsce uczenia się przez całe życie”.

Oprócz gospodarzy przybyli goście z Mołdawii, Turcji i Polski. Polskę reprezentowały Maria Cibicka z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, która zaprezentowała ofertę Arteteki oraz Marta Kostecka z Mediateki Akademii Sztuki w Szczecinie.

Nowoczesny projekt aranżacyjny Mediateki Akademii Sztuki w Szczecinie


Zapraszamy do lektury najnowszego numeru "Ebibu", w którym znajduje się artykuł Marty Kosteckiej na temat aranżacji Mediateki:


http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/147/396

  • arg1
  • mk3
  • mk2
  • mk1

Mediateka Akademii Sztuki w Szczecinie - idea nowoczesnego systemu biblioteczno-informacyjnego


W ostatnim numerze "Bibliotekarza Zachodniopomorskiego" ukazał się artykuł Marty Kosteckiej na temat zasad funkcjonowania i idei przyświecającej działaniu Mediateki.

Zapraszamy do lektury:

Mediateka Akademii Sztuki w Szczecinie

Epistemologiczna rola obrazu fotograficznego


Autor: Alcaraz Łukaszewicz Aleksandra

Wydawnictwo: Scholar

ISBN: 978-83-7383-672-3
Liczba stron: 256
Oprawa: Miękka
Wydanie: 1, 2014 r.

Obraz cyfrowy wprowadza rewolucję w formy postrzegania tożsamości oraz otaczającego nas świata. Pracuje na rzecz tożsamości rozplenionej, oderwanej od zakładanego podłoża, multiplikującej się, relacyjnej, zmiennej. Jednostki pozbawione uniwersalnej istoty odnajdują się w innym niż dotychczas świecie, stanowiącym system wzajemnych połączeń a nie hierarchię bytów.
System wzajemnych połączeń stanowi odejście od perspektywy racjonalnego indywidualizmu oraz od świata podzielonego na istotę i formę, na byt i jego przejawy. Wraz z przekroczeniem tych źródłowych dla kultury Zachodu dualizmów świat i człowiek odzyskują całościowość. Można mówić tu o pewnego rodzaju holizmie, wskazującym, że wszystko jest ze wszystkim połączone interakcyjnie. Taką nową perspektywę epistemologiczną proponuję nazwać „epistemologią jak gdyby”, wprowadzającą „podmiot tak jakby”.

Link:

http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_c=3&id_p=2379


Spis treści:


Wstęp

 1. Obraz w perspektywie antropologicznej
  1. Podporządkowanie obrazu jedynemu Słowu
  2. Żywy obraz
  3. Systemy dyskursywne i symboliczna perspecja
  4. Specyfika medium fotografii
 2. Kwestia tożsamości
  1. Tożsamość jako projekt i konstrukcja
  2. Ślady pamięci
  3. Puste jądro obrazu tożsamości
  4. Połowiczność człowieka
 3. Metody upodmiotawiania przez fotografię
  1. Świetlne poświadczenie
  2. Fotografia jako własność
  3. Konserwatyzm fotografii klasycznej
 4. Obraz poza przedstawieniem
  1. Częściowa autonomia fotografii artystycznej
  2. Polityczność wyobraźni
  3. Poza fotografię

Zakończenie

Fotografie

Spis fotografii

Bibliografia

  • ala

Wyzwania stojące przed współczesną biblioteką uczelni artystycznej – biblioteka przyszłości jako multimedialny system informacyjno-biblioteczny


Zapraszamy do lektury artykułu Aleksandry Łukaszewicz Alcaraz i Agaty Rychter-Gullstrand Wyzwania stojące przed współczesną biblioteką uczelni artystycznej – biblioteka przyszłości jako multimedialny system informacyjno-biblioteczny, który powstał na potrzeby 14 Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Niepublicznych:

http://www.biblioteka.wsp.lodz.pl/images/grafika/kreatywnosc/komunikaty.pdf (s. 19)

14 Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych odbyła się w dniach 13-14 września 2012 r. w Łodzi pod hasłem „Kreatywność i innowacje w bibliotece naukowej”. Jej organizatorem była Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Został wydany jubileuszowy numer Biuletynu Polskiego Towarzystwa Estetycznego


http://www.iphils.uj.edu.pl/~e-biuletynpte/downloads/E-Biuletyn%20PTE%2021-22%20%281-2%29%202013.pdf

a w nim:

- w RELACJI Z JUBILEUSZOWEGO 19. ŚWIATOWEGO KONGRESU ESTETYKI (BERLIN 1913 – KRAKÓW 2013) 21 – 27 LIPCA 2013, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, KRAKÓW, w części ART IN ACTION jest fragment o akcjach artystycznych zorganizowanych przez Akademię Sztuki pod opieką Aleksandry Łukaszewicz Alcaraz i Łukasza Skąpskiego (str. 7)

- jesteśmy wspomniani we WSPÓŁPRACY PRZY ORGANIZACJI KONGRESU  (str. 7)

- w Rozstrzygnięciu szóstej edycji konkursu na Nagrodę im. Stefana Morawskiego w 2012 jest wspomniane otrzymanie przez Aleksandrę Łukaszewicz Alcaraz wyróżnienia za rozprawę „Epistemologiczna rola obrazu fotograficznego” (str. 27)

- w POLSKIE TOWARZYSTWO ESTETYCZNE – KALENDARIUM, w części Publikacja prac nagrodzonych w Konkursie im. Stefana Morawskiego jest również wspomniane w/w wyróżnienie (str. 41)

- w JUBILEUSZ POLSKIEGO TOWARZYSTWA ESTETYCZNEGO – WYPOWIEDZI MŁODYCH ESTETYKÓW jest wypowiedź Aleksandry Łukaszewicz Alcaraz (str. 46)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agata Rychter-Gullstrand, pracownica Mediateki, w dniach 25-29 listopada odbyła wizytę studyjną na University of Cambridge (Wielka Brytania) w ramach programu Erasmus dla pracowników uczelni.

 

W tym czasie odwiedziła kilka ważniejszych bibliotek Uniwersytetu, gdzie przyglądała się codziennej pracy bibliotekarzy i zapoznawała się z tajnikami brytyjskiego warsztatu bibliotekarskiego. Spotkała się m.in. z pracownikami Biblioteki Głównej, gromadzącej zbiory o profilu akademickim, gdzie większość czasu poświęciła na zapoznanie się z dużą kolekcją muzyczną oraz zasadami opracowania druków muzycznych jako zbiorów specjalnych. Towarzyszyła też przy pracy pracownikom biblioteki wydziałowej Pendlebury Library of Music, dzieląc się doświadczeniami z zakresu polityki gromadzenia, sposobów opracowania, przechowywania, zabezpieczania i udostępniania nut, podręczników muzycznych oraz materiałów audiowizualnych. Ciekawa była też wizyta w bibliotece wydziałowej Architecture and History of Art Library, która posiada różnorodną kolekcję materiałów drukowanych i elektronicznych, w tym niewielki zbiór tytułów wydanych w Polsce.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniach 14-15 listopada Agata Rychter-Gullstrand wzięła udział w konferencji „Zbiory specjalne w bibliotekach polskich: problematyka badawcza i organizacyjna”, która została zorganizowana przez Książnicę Pomorską im. S. Staszica w Szczecinie.


W bogactwie poruszonych tematów najczęściej pojawiały się kwestie związane z inkunabułami i starymi drukami (badania prowieniencyjne, cenne znaleziska w tzw. makulaturze introligatorskiej, losy kolekcji rozproszonych po kasacie zakonów w XVIII w. i przejętych przez powojenne zbiornice księgozbiorów zabezpieczonych) oraz zagadnienia dotyczące przechowywania oraz polskich i światowych norm opracowania wszystkich typów zbiorów specjalnych.

  • arg

Fluidbook „Spacery po pałacach. Pałac w Pawłowsku. Pałac pod Globusem”

zrealizowany w ramach działań Akademii Sztuki w Szczecinie dotyczących Marii Fiodorownej, carycy urodzonej w Pałacu Grumbkowa, obecnie Pałacu pod Globusem.

Zdjęcia: Joanna Sługocka

Tekst: Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz, Przemysław Głowa

Pierwsza publiczna prezentacja fluidbooka miała miejsce podczas Obchodów 254 urodzin Marii Fiodorownej w Trafostacji Sztuki 25 października 2013

MEDIATEKA NA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI LIBRARY 2.013


19 października, Agata Rychter-Gullstrand wzięła udział w Library 2.013 Worldwide Virtual Conference – międzynarodowej konferencji dla bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej, przeprowadzonej w całości online. Podczas konferencji opowiedziała o działalności Mediateki AS w wystąpieniu pt. „Mediateka of Academy of Art in Szczecin – a small library with big aspirations”.


Nagranie prezentacji znajduje się na stronie: https://sas.elluminate.com/site/external/recording/playback/link/table/dropin?sid=2008350&suid=D.72ACEA49A17C943C01C164374E0C1D .


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • kon bib 13

Marta Kostecka z Mediateki AS brała udział w IV kongresie bibliotek, który odbył się w dniach 21 – 22 września 2013 r. w Centrum Nauki Kopernik.

Była opiekunką merytoryczną bloku: Książka (inter)akcje – we współpracy z Agnieszką Koszowską z FRSI opracowały ogólny zarys tematyczny bloku oraz dokonały selekcji warsztatów zgłoszonych w konkursie.

Ponadto została poproszona przez organizatorów z FRSI o prowadzenie warsztatów „W głąb króliczej nory. Rzecz o nowoczesnym czytelnictwie”.

Brała również udział w przygotowaniu gry dla uczestników kongresu „Granie w skanowanie”. Jednym z efektów jest publikacja „Technologie mobilne – kody QR, przydatne aplikacje” na temat kodów QR i grywalizacji w postaci instrukcji: http://www.biblioteki.org/pl/nowe_technologie_w_bibliotece/technologie_mobilne_kody_qr_przydatne_aplikacje

Korzystając z obecności na kongresie wzięła też udział w kilku warsztatach jako uczestnik. Były to warsztaty „Murale – mobile – stabile”, „Wykorzystaj potencjał biblioteki i uczestników” oraz „Gramy w reklamy” oraz prelekcja „Bibliohacking”.

Ponadto brała udział w oficjalnym rozpoczęciu i zakończeniu kongresu. Miała okazję wysłuchać m. in. ministra Zdrojewskiego, który zapowiedział na najbliższy piątek otwarcie nowego programu czytelniczego, ministra Boniego oraz wielu innych ważnych osobistości, jak prezesi FRSI i PRB, czy Sarah Houghton, dyrektorki biblioteki publicznej w San Rafael. Odwiedziła też stoiska bibliotekarzy z Bułgarii, Mołdawii, Rumunii i Ukrainy.

Film podsumowujący kongres: http://www.youtube.com/watch?v=bTdqG2dzvwE&feature=youtu.be

Wywiad w radio:

http://www.rdc.pl/publikacja/wieczorne-polakow-rozmowy-o-bibliotekach-i-uzaleznieniach-behawioralnych/, http://www.rdc.pl/informacje/biblioteka-to-nie-tylko-wypozyczalnia-ksiazek-na-upartego-moze-byc-warsztatem-samochodowym-posluchaj/.

Wypowiadała się też w Trójce w bloku informacyjnym w dn. 21.10.2013 r. Opracowywany jest też materiał filmowy z kongresu.

Prezentacja z warsztatów online: http://www.biblioteki.org/repository/PLIKI/IV_KONGRES_2013/prezentacje/ksiazka_interakcje/marta_kostecka_w_glab_kroliczej_nory.pdf

Oficjalny opis podsumowujący kongres: http://www.biblioteki.org/pl/_biuletyn_?ctype=ogolny&cid=622

Informacja o współorganizatorach kongresu: http://www.biblioteki.org/pl/_biuletyn_?ctype=ogolny&cid=630

  • MK KB

Międzynarodowa konferencja Library 2.013


W dniach 18 - 19 października odbyła się trzecia światowa konferencja wirtualna Library 2.013, organizowana przez School of Library and Information Science na San José State University przy współpracy z uczelniami i bibliotekami z całego świata. Wzięli w niej udział bibliotekarze i bibliotekarki z kilkudziesięciu krajów na całym świecie. Mediateka AS była jej instytucją partnerską. Agata Rychter-Gullstrand była członinią grupy doradczej; wystąpiła również z prezentacją, która można obejrzeć onlie, do czego serdecznie zachęcamy:

https://sas.elluminate.com/site/external/recording/playback/link/table/dropin?sid=2008350&suid=D.72ACEA49A17C943C01C164374E0C1D


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przyszłość bibliotek artystycznych. Platforma web 2.0

Poniżej można zapoznać się z prezentacją dr Aleksandry Łukaszewicz Alcaraz z jej wystąpienia w ramach Sympozjum Naukowego "Jaka Akademia? Szkolnictwo artystyczne w nowym otoczeniu technologicznym. Stan obecny i perspektywy rozwoju szkolnictwa artystycznego w Polsce"

Agata Rychter-Gullstrand w dniach 18-20 września 2013 r. brała udział w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Dylematy opracowania"

  • ARG

Targi Dziedzictwo oraz seminarium "Bezpieczeństwo zbiorów muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych – stan obecny i perspektywy"


Marta Kostecka w dniach 17-18 września 2013 r. uczestniczyła w seminarium organizowanym podczas targów Dziedzictwo w grupie problemowej "Nowe technologie w ochronie zbiorów".

Targi i seminarium odbyły się Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie. Były objęte patronatami: Miniesterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz Prezydenta Miasta Stolecznego Warszawy.

Rozpoczęły się uroczystą ceremonią otwarcia, podczas której miały miejsce wystąpienia przedstawicieli: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy oraz wystąpieniami wprowadzającymi (prezentacja obszarów i zagadnień seminarium)
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, Dyrektora Biblioteki Narodowej w Warszawie, Dyrektoar Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Dyrektora Narodowego Instytutu Audiowizualnego.

Uczestnicy mieli możliwość zwiedzania ekspozycji Targów Wyposażenia Archiwów, Muzeów, Bibliotek i Kancelarii „Dziedzictwo 2013” oraz udziału w spotkaniach wybranej grupy problemowej.

Oficjalne podsumowanie znajduje się na stronach organizatora: http://targidziedzictwo.pl/dla-zwiedzajacych/podsumowanie-edycji-2013.html

  • koed

W dniach 10-12 lipca 2013 r. Marta Kostecka brała udział w szkoleniu „Otwarta edukacja i kultura” organizowanym przez Koalicję Otwartej Edukacji

Tematyka:

Prawo autorskie

Licencje Creative Commons 

Otwarta Edukacja 

 Domena publiczna

 Open Access

Otwarte i wolne oprogramowanie

Dostępność informacji w internecie 

Zajęcia prowadzone były przez specjalistów w swoich dziedzinach. Prawo Autorskie omówił dr Krzysztof Siewicz, prawnik, wykładowca na Katedrze Prawa Informatycznego Wydziału Prawa i Administracji UKSW w Warszawie, zajmujący się konsultacjami z prawa autorskiego na stronie prawokultury.pl.

Drugim z prelegentów był Marcin Wilkowski, inicjator i redaktor projektu Historia i media, absolwent Instytutu Historii na Uniwersytecie Gdańskim, koordynator projektów internetowych Ośrodka KARTA, uczestnik Interdyscyplinarnego Programu Doktorskiego Collegium Civitas.

O otwartych licencjach opowiadał i warsztaty z nich prowadził Kamil Śliwowski, trener Centrum Cyfrowego Projekt: Polska, współpracownik Creative Commons, związany z Fundacją Nowe Media i Fundacją Nowoczesna  Polska.

Kwestie domeny publicznej omówił pan Tomasz Ganicz, Przewodniczący Rady Koalicji Otwartej Edukacji, współtwórca polskiej Wikipedii.

Zagadnienia Open Access i otwartej nauki poruszyła pani Bożena Bednarek-Michalska, bibliotekarz dyplomowany z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, redaktor serwisu bibliotekarskiego ebib.pl.

O szeroko rozumianej otwartości opowiadał pan Grzegorz Wilczek, współpracownik organizacji zajmujących się aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnością.

Sprawy związane z otwartym oprogramowaniem przedstawił pan Michał Woźniak z Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania.

Wszystkie szkolenia prowadzone były z pasją, zaangażowaniem i profesjonalizmem.  Warsztaty były ciekawe i rozwijające. Bardzo podobało mi się tak szerokie podejście do otwartości – od zagadnień prawnych, poprzez otwarte licencje, domenę publiczną, otwartość zarówno w kulturze, jak i nauce (edukacji zarówno szkolnej, jak i działalności naukowców szkół wyższych), aż po kwestie otwartości z zakresu internetu i informatyki oraz nieco inne spojrzenie na otwartość, jako dostępność dla wszystkich – z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością.

Ze szkoleń wyniosłam, poza dużą dawką wiedzy, certyfikat, 2 podręczniki, szereg linków do ciekawych stron www i publikacji online, materiały promocyjne, a, co najważniejsze, nowe znajomości i kontakty. Bardzo się cieszę, że miałam możliwość poznać osoby cenione przeze mnie wcześniej z działalności online, jak Bożena Michalska, czy Marcin Wilczyński, których portale regularnie czytam, czy kogoś tak zasłużonego dla polskiej Wikipedii, jak Tomasz Ganicz.

  • dsc 0004
  • dsc 0005
  • dsc 0012
  • dsc 0022
  • dsc 0025
  • dsc 0036
  • dsc 0042
  • dsc 0047
  • dsc 0052
  • dsc 0058
  • dsc 0071
  • dsc 0078
  • dsc 0082
  • dsc 0091
  • dsc 0096
 • Poprzednie
 • Następne

O Mediatece w "Bibliotekarzu Zachodniopomorskim"


W numerze 1/2013 "Bibliotekarza Zachodniopomorskiego" można zapoznać się z artykułem dyrektor Mediateki dr Aleksandry Lukaszewicz Alcaraz o Mediatece. Tekst jest dostępny u nas na miejscu lub online:

-> http://tinyurl.com/d54ktks

  • bzmediateka

23.04.2013 r. odbyła się uroczysta premiera 3. numeru rocznika „Szczeciner”, magazynu miłośników Szczecina.


Można w nim przeczytać m.in. artykuł dr Aleksandry Łukaszewicz Alcaraz „Artystyczne oblicze matki carów”, w której prezentuje ona dorobek artystyczny carycy Marii Fiodorowny, zwanej matką carów, żony cara Pawła I i synowej carycy Katarzyny Wielkiej. Mało kto pamięta bowiem, że swoje dzieciństwo i wczesną młodość spędziła w Szczecinie, a dokładnie w Pałacu pod Globusem, w którym się urodziła – obecnej siedzibie Akademii Sztuki w Szczecinie.

Publikacja naukowa dyrektorki Mediateki - pani Alaksandry Łukaszewicz Alcaraz

Dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz, Dyrektor Mediateki i Kierowniczka Zakładu Historii i Teorii Sztuki na WMiNM, opublikowała artykuł naukowy pt. „Wykroczenie poza referencję w dziełach sztuki, czyli czego uczą nas inne kultury i rzeczywistość digitalna na przykładzie obrazowych opowieści Miwa Yanagi” w zbiorze pt. „Estetyka pośród kultur” pod red. Krystyny Wilkoszewskiej wydanym przez wydawnictwo Universitas w Krakówie w 2012 roku w serii KRAKOWSKIE SPOTKANIA ESTETYCZNE.


Zbiór powstał w efekcie XXXVI Ogólnopolskiej Konferencji Estetycznej "Estetyka pośród kultur", zorganizowanej przez Zakład Estetyki IF UJ oraz Polskie Towarzystwo Estetyczne która odbyła się w dniach: 25-26 maja 2011.

W najnowszym numerze czasopisma Bibliotekarz ukazał się artykuł pracownicy Mediateki, mgr Agaty Rychter-Gullstrand. Autorka opisała w nim rozwój Mediateki od momentu powstania Akademii Sztuki, kiedy biblioteka funkcjonowała jeszcze na starych zasadach w budynku przy ul. Grodzkiej, aż do jej otwarcia w nowych pomieszczeniach w Pałacu pod Globusem.

W najnowszym numerze „Bibliotekarza Zachodniopomorskiego” ukazał się artykuł „Publish or Persih – narzędzie pracy naukowej, czyli jak obliczyć indeks Hirscha” autorstwa pracownicy Mediateki, Agaty Rychter oraz Anny Narloch, bibliotekarki  z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego.


Indeks Hirscha to wskaźnik pokazujący wagę całego dorobku naukowego badacza. Jest, obok indeksu cytowań wyznaczającego znaczenie pojedynczego artykułu, najważniejszym narzędziem pomiarowym do oceny pracy naukowej. Uwzględnia wszystkie publikacje autora, najwyżej punktując te najczęściej cytowane. Nisko ocenia dorobek niskiej oraz nierównomiernej jakości.

Autorki w swoim artykule przyjrzały się narzędziom służącym do obliczania indeksu Hirscha. Należą do nich baza ISI Web of Knowledge, baza Scopus, wyszukiwarka Google Scholar Citations oraz program „Publish or Perish”. Temu ostatniemu poświęcony jest główny trzon artykułu.

“Publish or Perish” jest darmową nakładką na serwis Google Scholar. Umożliwia indywidualnym pracownikom naukowym prezentowanie jakości i wartości swoich badań, co jest podstawą oceny dorobku naukowego. Od tej oceny zależą szanse na zdobycie grantów, nagród, a także awans. Autorki artykułu krok po kroku wyjaśniają jak obliczyć indeks Hirscha za pomocą aplikacji PoP, w prosty sposób objaśniają jak odczytać rezultaty wyszukiwania Author impact, wskazują na mocne i słabe strony programu. Na zakończenie zwracają uwagę na ryzyko rozbieżności obliczania wskaźników w zależności od wybranego źródła oraz brak wytycznych uściślających na jakich bazach  można się opierać, by obliczyć h-indeks. Zalecają też sprawdzanie danych w kilku źródłach równocześnie.

Z pełną treścią artykułu można zapoznać się online.

  • agatascan

Cykl szkoleń zorganizowanych przez Szczeciński Inkubator Kultury


  Po koniec października Szczeciński Inkubator Kultury zorganizował szkolenia w formie bezpłatnych warsztatów dla członków organizacji pozarządowych, animatorów kultury, artystów i wszystkich zainteresowanych podjętą tematyką. Okazało się, czego jestem przykładem, że również bibliotekarka może z nich wynieść wiele istotnych, przydatnych w zawodzie informacji.

Zajęcia prowadzone były przez specjalistów i praktyków w swojej dziedzinie – radców prawnych, specjalistów ds. projektów, pracowników naukowych.

Na pierwsze szkolenie: „Wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu projektami”, zaprosił nas Robert Bartłomiejski – zastępca dyrektora Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Szczecinie. Podczas spotkania podzielił się z nami wiedzą na temat dostępnych w sieci bezpłatnych, niewymagających posiadania licencji programów, pomagających w sprawowaniu nadzoru nad realizacją wdrożonego w życie projektu. Wyjaśnił nam również, w jaki sposób przeprowadzić elektroniczą ewaluację projektu w oparciu o prosty kwestionariusz ankiety oraz program Microsoft Exel. Szkolenie było dość trudne, pojawiała się skomplikowana terminologia informatyczna, z którą miałam do czynienia po raz pierwszy. Prowadzący starał się jednak wyjaśnić wszystko w przystępny sposób.

Kolejne zajęcia: „Prawo autorskie – podstawowe zagadnienia i problemy” dało mi wiedzę na temat ochrony praw przysługujących autorom dzieł i utworów. Poznałam też skutki ich naruszenia. Wymienionych i wyjaśnionych zostało wiele teoretycznych pojęć związanych z tematem. Okazało się, że jako bibliotekarka mam liczne przywileje odnośnie korzystania z cudzych utworów, oczywiście pod warunkiem, że robię to na użytek instytucji, w której pracuję. Szkolił nas radca prawny, pan Andrzej Oryl.

Sobotnie warsztaty zatytułowane „Jak pisać newsa, jak pisać do mediów?” prowadził dziennikarz, redaktor Głosu Szczecińskiego oraz MM Moje Miasto – pan Jarosław Jaz. Mieliśmy okazję poznać zasady współpracy z mediami, dowiedzieć się, jak trzeba pisać ogłoszenia do użytku publicznego oraz jakich błędów unikać. Wszystko omówione zostało na konkretnych przykładach. Pod okiem fachowca konstruowaliśmy informację prasową.

Szkolenie „Przygotowanie projektów do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego” zostało przeniesione na początek listopada. Wybieram się na nie i niebawem zdam z niego relację.

Jak zamierzam wykorzystać zdobytą wiedzę?

Po pierwsze: w prowadzeniu strony internetowej Mediateki na pewno przydatna mi będzie umiejętność redagowania tekstów.

Po drugie: przebywając w tak twórczym środowisku pracowników i studentów AS w Szczecinie, zapewne wkrótce ulegnę pokusie napisania oraz, jeśli szczęście mi dopisze i zdobędę środki, zrealizowania jakiegoś swojego projektu. Być może dzięki niemu Mediateka zyska na popularności i stanie się jeszcze chętniej odwiedzanym miejscem przez ludzi współpracujących i powiązanych z naszą uczelnią. Najważniejszy jest pomysł, czekam zatem na jakieś „olśnienie”. A gdy już w końcu się pojawi, muszę wiedzieć, jak to zamierzenie zrealizować. A zatem póki co … trzeba się szkolić.

Anna Tytonik - bibliotekarka


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warsztaty "Facebook i Twitter w bibliotece. szansy i zagrożenia"


Nasza bibliotekarka, Marta Kostecka wzięła udział w warsztatach „Facebook i Twitter w bibliotece. Szanse i zagrożenia”, które odbyły się 25 października 2012 r. w Bibliotece Pedagogicznej im. KEN w Warszawie. Współorganizatorami szkolenia były Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Goethe Insitut.

Warsztaty rozpoczęło wystąpienie Grzegorza Gmiterka z Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, autora książki „Biblioteka 2.0”, która znajduje się zresztą w zbiorach Mediateki, jako wartościowa pozycja na bibliotekarskim rynku wydawniczym. Pan Gmiterek doskonale wprowadził do głównego tematu szkolenia od strony teoretycznej i umiejscowił zagadnienie w kontekście zjawiska Web 2.0 – nowego oblicza internetu, opartego o interakcje międzyludzkie i portale społecznościowe. Ponieważ istnieje Web 2.0, biblioteka musi zmienić swoje tradycyjne oblicze i stać się Biblioteką 2.0, aby nadążać za rozwojem technologicznym i zaspakajać potrzeby swoich użytkowników. Trzeba też pamiętać, że Biblioteka 2.0, to nie tylko usługi informatyczne, ale i okołoinformatyczne (co się pojawiło w drugim wystąpieniu bibliotekarek z Niemiec).

Po tym wstępie teoretycznym prelegentki z Polski i Niemiec przedstawiły wiele praktycznych porad i pomysłów dotyczących czerpania z potęgi Social Internetu.

Raphaela Muller i Astrid Meckl z Biblioteki Publicznej w Monachium pokazały praktyczne przykłady wykorzystania mediów społecznościowych w Niemczech. Różne biblioteki niemieckie robią to na różne sposoby, ale korzystanie z Facebooka i Twittera jest uważane przez naszych sąsiadów za jedną z dobrych praktyk, docenianą zarówno przez specjalistów, jak i głównych zainteresowanych, czyli czytelników.

Po przerwie kawowej, na której serwowano wyśmienite i urocze małe kanapeczki (J) Magda Brewczyńska z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku wystąpiła za znakomita prezentacją „Lubię to! Czyli społecznościowe otoczenie biblioteki”. Przedstawiła konkretne rozwiązania i narzędzia ułatwiające korzystanie z Facebooka oraz służyła licznymi poradami praktycznymi.

Następnie głos oddano ponownie bibliotekarkom z Monachium. Zaprezentowały realizowany przez siebie naprawdę imponujący projekt skierowany do dzieci i młodzieży, uczący je właściwego korzystania z social media, z poszanowaniem praw autorskich i prywatności własnej oraz cudzej.

Warsztaty zakończyło wystąpienie Katarzyny Ciemięgi z Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy występującej na FB pod o wiele prostszą nazwą Biblioteka.Praga.Południe. Pani Ciemięga podzieliła się swoimi doświadczeniami z prowadzenia tego profilu.

Główne przesłanie było jedno: nie ma biblioteki na miarę XXI wieku, jeśli nie istnieje ona w mediach społecznościowych. Czy nam się to podoba, czy nie, nasi użytkownicy żyją w świecie wirtualnym, który jest dla nich nierozerwalnym elementem rzeczywistości.

Spotkanie było naprawdę na wysokim poziomie, dostarczyło uczestnikom cennej wiedzy oraz inspiracji. Warto było spędzić pół doby w pociągu, by wziąć w nim udział.

  • certyfikat

III Kongres Bibliotek i inauguracja sieci Labib

Między 10 a 12 października w Warszawie odbyły się 2 ważne dla środowiska bibliotekarskiego wydarzenia. W obu z nich czynnie brała udział pani Marta Kostecka, pracownica Działu Gromadzenia i Informacji Naukowej Mediateki Akademii Sztuki w Szczecinie. W dniach 12 – 13 października odbył się III Kongres Bibliotek, który przebiegał pod hasłem „Biblioteka z wizją”. Na tegoroczny kongres bibliotek przyjechało około 400 osób: bibliotekarek i bibliotekarzy z całej Polski, sympatyków oraz gości z zagranicy. Uczestnicy kongresu mogli wziąć udział w 36 warsztatach. Każdy z poruszanych na nich tematów odpowiadał poszczególnym obszarom wizji biblioteki, takim jak zespół, otwartość, współpraca, informacja, kultura, edukacja, integracja, inspiracje. Kongresowicze zapoznali się z dobrymi praktykami innych bibliotek, wymienili doświadczeniami, prowadzili owocne rozmowy w kuluarach. Kongres został objęty patronatem Anny Komorowskiej, Małżonki Prezydenta RP oraz Hanny Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m. st. Warszawy. Głównym organizatorem spotkania była Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Dzień wcześniej odbyło się pierwsze spotkania konstytuujące sieć LABiB. Jest to projekt liderski skierowany do bibliotek publicznych i naukowych, nastawiony na dzielenie się wiedzą i pomysłami oraz nawiązywanie współpracy między różnymi typami bibliotek. Celem projektu jest stworzenie sieci powiązań i platformy internetowej, które umożliwią efektywniejsze realizowanie podstawowych zadań statutowych bibliotek związanych z dostępem do wiedzy i informacji. Platforma będzie skierowana zarówno dla bibliotekarzy i bibliotekarek, jak i bibliofanów, dzięki czemu możliwa będzie pełna współpraca pomiędzy pracownikami bibliotek a głównymi zainteresowanymi ich działalnością, czyli użytkownikami. W ramach sieci realizowane będą również dodatkowe zadania, spotkania studyjne i liczne warsztaty doskonalące bibliotekarzy. Ponadto uczestnicy będą mieli możliwość ubiegania się o granty na testowanie nowych pomysłów i rozwiązań oraz nawiązywanie współpracy partnerskiej. W cyklu pracy sieci LABiB przewidziano 6 spotkań stacjonarnych, dodatkowe zajęcia z doradcami zawodowymi oraz spotkania online. Projekt skończy się po roku, ale nawiązane znajomością, zawiązana współpraca będzie owocować długo po zakończeniu prac. Kolejne spotkanie odbędzie się w dniach 30.11 – 2.12.


Poniżej link do bloga projektu Labib.

Marta Kostecka w programie liderskim LABiB

Z radością informujemy, że Pani Marta Kostecka, zatrudniona na stanowisku bibliotekarza w Mediatece AS została przyjęta do projektu LABiB. To nowa inicjatywa powstała w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, nastawiona na wymianę pomysłów, doświadczeń i wiedzy. To także jedyny projekt z Programu Rozwoju Bibliotek, do którego możemy się włączyć, ponieważ pozostałe dotyczą głównie bibliotek publicznych z małych miejscowości. Ten zakłada udział również pracowników i pracownic bibliotek naukowych. LABiB to program liderski dla bibliotekarzy i bibliotekarek z całej Polski, oparty na cyklicznych spotkaniach, warsztatach, konferencjach, wizytach studyjnych oraz konkursach grantowych. Pani Marta Kostecka przeszła wymagające sito rekrutacyjne i stała się pełnoprawną uczestniczką programu, co daje szereg ciekawych możliwości, m.in. w ciągu roku odbędzie się cykl 6 spotkań konferencyjnych i warsztatowych (najczęściej weekendowych od piątku do niedzieli) podnoszących kompetencje i kwalifikacje bibliotekarskie Pani Marty Kosteckiej (wszystkie opłacane przez organizatora, czyli uczelnia nie poniesie żadnych kosztów). Projekt ten otwiera też kolejne możliwości wnioskowania o granty celowe.

  • labib
  • zaświadczenie
 • Poprzednie
 • Następne

14. Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych

  • reprezentantki mediateki as 450 255 s

Sprawozdanie z 14 Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych w Łodzi

      14 Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych odbyła się w dniach 13-14 września 2012 r. w Łodzi pod hasłem „Kreatywność i innowacje w bibliotece naukowej”. Jej organizatorem była Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi.

      W konferencji wzięło udział 91 bibliotekarzy i bibliotekarek z całej Polski i mimo że było to wydarzenie skierowane do bibliotek szkół niepaństwowych, było wśród nich wielu przedstawicieli i przedstawicielek uczelni państwowych. Podczas 2 dni konferencji zostały przedstawione 22 referaty oraz 3 prezentacje sponsorskie.

      Konferencję rozpoczął referat Barbary Barańskiej-Malinowskiej z Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej pt. „E-booki jako nowoczesny sposób udostępniania zbiorów”. Tekst przypomniał początki digitalizacji książek oraz wymienił kilka polskich projektów, w tym dwie interesujące inicjatywy Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, mianowicie dążący do stworzenia cyfrowej kolekcji współczesnych książek naukowych projekt „Otwórz książkę” oraz Repozytorium Centrum Otwartej Nauki, w którym polscy naukowcy i naukowczynie mogą umieszczać swoje prace w różnych formach (artykuły, prace doktorskie etc.). Autorka wspomniała też o współpracy, jaką nawiązały biblioteki Dolnego Śląska przy zakupie dostępu do ponad 1000 tytułów z czytelni ibuk, co spotkało się z ogromnym zainteresowaniem ze strony słuchaczy i padła propozycja podjęcia starań o utworzenie ogólnopolskiego konsorcjum, współfinansowanego przez MKiDN. W ramach takiej współpracy uczelnie z całej Polski mogłyby podzielić się kosztami dostępu do zasobów czytelni ibuk.

      W późniejszych dyskusjach pojawiło się więcej tematów związanych z książkami elektronicznymi, m.in. problemy związane z ich udostępnianiem na zewnątrz. Nie wszystkie biblioteki posiadają czytniki odpowiednie dla tego typu materiałów, a w przypadku wypożyczania ich na nośniki czytelników pojawia się kwestia obwarowań prawnych, które muszą być uwzględniane przy tworzeniu wewnętrznych regulaminów udostępniania poszczególnych bibliotek, a także kwestia techniczno-informatycznych zabezpieczeń. Pytanie o rozwiązanie tych problemów pozostało otwarte, pokazując potrzebę opracowania spójnej polityki dla ogółu bibliotek.

      W jednym z kolejnych wystąpień Urszula Szybowska z Biblioteki Gdańskiej PAN opowiedziała o tworzonych przez tę bibliotekę wystawach wirtualnych. Powstają one w ramach Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej przy użyciu darmowego programu Simple Viewer i sprawdzają się jako jedna z form promocji biblioteki.

      Firma MOL, jeden ze sponsorów konferencji, zaprezentowała produkt firmy Axiell – portal internetowy Axiell Arena. Jest to ciekawe rozwiązanie dla bibliotek, które nie posiadają własnej strony internetowej lub chciałyby rozbudować już istniejącą, gdyż portal ten integruje elektroniczny katalog zbiorów z narzędziami Web 2.0, takimi jak fora dyskusyjne i czat, dodawanie recenzji czytelników czy tworzenie list referencyjnych. Portal stwarza też możliwość połączenia katalogu biblioteki z zewnętrznymi katalogami i bazami oraz łączenie zbiorów tradycyjnych z cyfrowymi.

      Kolejną burzliwą dyskusję wywołało wystąpienie Doroty Wilk z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, które poruszyło temat e-learningu na przykładzie kilku uczelni Krakowa. Okazało się, że zdania na temat tej formy szkoleń bibliotecznych są bardzo podzielone i jest tyle samo głosów wychwalających ich wygodę i powszechność, co tych opowiadających się za utrzymaniem osobistego kontaktu między bibliotekarzem a czytelnikiem. Dyskusja ta umocniła nas w przekonaniu, że połączenie obu tych metod w przypadku Mediateki AS było najlepszym wyborem.

      Ciekawe pomysły na promocję biblioteki wśród studentów i wykładowców przedstawiły panie z Biblioteki Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego. Wśród nich były znane już wcześniej formy, jak „dzień bez kary” czy akcja bookcrossing, ale także stosowany głównie wśród pracowników „recycling notatek”, który natchnął nas kilkoma nowymi pomysłami na przedłużenie życia papieru, którego zarówno bibliotekarze, jak i kopiujący różne materiały studenci zużywają w ogromnych ilościach.

      Drugi dzień konferencji rozpoczął się dwoma bardzo ciekawymi referatami o zarządzaniu czasem pracy oraz ocenie okresowej pracowników i pracownic w bibliotekach akademickich. Autorka pierwszego, Małgorzata Wiśniewska z Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przedstawiła kilka sposobów na efektywne organizowanie czasu pracy zarówno własnej, jak podległych pracowników i pracownic, wykazując jednocześnie, że tak popularna ostatnio wielozadaniowość wcale nie zwiększa wydajności, a tylko powoduje trudności w skupieniu się na zbyt często zmienianych czynnościach. Natomiast narzędzia oceny pracy jako element zarządzania kadrą biblioteczną omówiły Elżbieta Skubała i Anna Kazan z Biblioteki Politechniki Łódzkiej. W ostatnich wystąpieniach konferencji pojawiły się dwie bibliotekarskie ciekawostki. Agnieszka Folga i Joanna Kołakowska z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie opowiedziały o zorganizowanych przez ich bibliotekę spotkaniach i warsztatach w ramach projektu „BIBLIOTEKARKA nowoczesną KOBIETĄ”, natomiast w referacie Magdaleny Kwiatkowskiej z Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego pojawiła się informacja o prowadzonej przez tę Katedrę specjalizacji z pogranicza informacji naukowej i biznesu – „broker informacji”. Jest to dobra wiadomość, gdyż do tej pory o kształceniu tego typu specjalistów dużo się mówiło i pisało, ale nie były uruchamiane specjalizacje akademickie.

      Najważniejszymi zagadnieniami, które zostały poruszone na 14 Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych w Łodzi, były aspekty prawne i techniczne udostępniania książek elektronicznych oraz zasadność przeprowadzania szkoleń bibliotecznych – tak tradycyjnych, jak i przy użyciu e-learningu. O ile forma szkoleń oraz decyzja o ich przeprowadzeniu będzie zawsze zależała od poszczególnych bibliotek, o tyle kwestie związane z udostępnianiem e-booków, które w dzisiejszych czasach zajmują coraz ważniejszą pozycję w zbiorach bibliotek akademickich, wymagają wypracowania jednolitego stanowiska wszystkich bibliotek, które będzie zgodne z ustawą o prawach autorskich.   

      Prezentacja przygotowana przez przedstawicielki Mediateki AS: dr Aleksandrę Łukaszewicz Alcaraz oraz mgr Agatę Rychter-Gullstrand dotycząca wyzwań stojących przed współczesną biblioteką uczelni artystycznej oraz informująca o sposobach ich pokonywania proponowanych przez Mediatekę Akademii Sztuki, również wzbudziła szerokie zainteresowanie. Swoją aprobatę wyraziła m.in. pani Prezes Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich zapraszając do publikacji tekstu przedstawiającego Mediatekę AS w magazynie „Bibliotekarz”.

      Konferencja „Kreatywność i innowacje w bibliotece akademickiej” pozwoliła Mediatece AS zaprezentować się na arenie ogólnopolskiej. Dała możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami w rozwoju polskich bibliotek oraz nawiązania kontaktów, które mogą owocować przyszłą współpracą – podkreśla dr Aleksandra Łukaszewicz-Alcaraz.

mgr Agata Rychter-Gullstrand

Bibliotekarz w Mediatece Akademii Sztuki w Szczecinie


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 kwietnia br. w Sali Strumiańśkiej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się sesja środowiskowa Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek pt. "Rola ośrodków informacji naukowej w nabywaniu i kształtowaniu umiejętności informacyjnych". W jej trakcie Dyrektorka Mediateki AS zaprezentowała Mediatekę w wystąpieniu pt.:" Biblioteka przyszłości jako multimedialny system informacyjno-biblioteczny. Kilka słów o Mediatece Akademii Sztuki w Szczecinie".  Teksty prezentowane podczas sesji będą publikowane w serii Bibliotekarza Zachodniopomorskiego


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 17.02.2012 na zebraniu Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek Mediateka Akademii Sztuki w Szczecinie została oficjalnie przyjęta w skład członków ZPB. Zachodniopomorskie Porozumienie Bibliotek ma za cel wspólne działanie stron porozumienia na rzecz:

- podniesienia standardu świadczonych usług bibliotecznych, w tym poprawy dostępu do informacji o zbiorach poszczególnych bibliotek ze Szczecina i z regionu Pomorza Zachodniego poprzez scalenie rozproszonych zasobów informacyjnych i udostępnienie ich czytelnikom i czytelniczkom za pośrednictwem jednego interfejsu

- wspierania działalności naukowej bibliotekarzy i bibliotekarek ze Szczecina i z regionu Pomorza Zachodniego

- aktywnego lobbowania na rzecz bibliotek ze Szczecina i z regionu Pomorza Zachodniego na forum krajowym i zagranicznym

- integracji zachodniopomorskiego środowiska bibliotekarskiego

Członkowie Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek tworzą także skłąd zespołu redakcyjnego kwartalnika "Bibliotekarz Zachodniopomorski", ukazującego się w nowej szacie graficznej od 2005 roku, a w którego najbliższym numerze ukaże się artykuł poświęcony Mediatece AS autorstwa Dyrektor Mediateki dr Aleksandry Łukaszewicz Alcaraz.

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: