Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

Dorobek naukowy

Data publikacji: 06.02.2014
Data wydrukowania: 13.10.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/uczelnia/mediateka/pbn

Polska Bibliografia Naukowa


Zgodnie z Rozporządzeniem Rektora repozytorium publikacji pracowników naukowych Akademii Sztuki mozna znaleźć pod adresem: https://pbn.nauka.gov.pl/

Polska Bibliografia Naukowa gromadzi informacje o dorobku polskich naukowców i polskich jednostek naukowych. Instytucje oraz użytkownicy indywidualni mogą prowadzić w PBN swoją bibliografię naukową.

Pracownicy Akademii chcący korzystać z repozytorium, winni założyć na nim konto osobiste. Prace naukowe i popularnonaukowe, które powinny się znaleźć w PBN, należy dostarczyć do Mediateki AS. Osobą odpowiedzialną za umieszczanie i prawidłowe opisywanie publikacji oraz ich zatwierdzanie jest Justyna Pruszyńska.

Wszelkie informacje można zdobyć kontaktując się poprzez e-mail: lub telefonicznie: 91 8522864

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: