Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

Obiegówki

Data publikacji: 30.10.2012
Data wydrukowania: 06.10.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/uczelnia/mediateka/regulaminy/obieg%C3%B3wka

Warunkiem niezbędnym do rozliczenia się w formie karty obiegowej z Mediateką jest zwrócenie wypożyczonych pozycji. Poza tym:


Studenci Wydziału Sztuk Wizualnych oraz Wydziały Malarstwa i Nowych Mediów obowiązani są złożyć teoretyczne i praktyczne prace licencjackie/magisterskie. Składane prace należy czytelnie podpisać na płycie i na kopercie – pełnym imieniem i nazwiskiem, określić kierunek studiów, podać tytuł pracy, nazwisko promotora.

Studenci Wydziału Instrumentalnego i Wydziału Edukacji Muzycznej, składający teoretyczne prace licencjackie/magisterskie w formie elektronicznej, obowiązani są czytelnie je podpisać na płycie i na kopercie – pełnym imieniem i nazwiskiem, określić kierunek studiów, podać tytuł pracy. Składane prace należy zapisać w formacie PDF.


Składane prace należy zapisać w formatach:

  • dla obrazów nieruchomych: JPEG; TIFF 320 dpi, 1:1 CMYK; PDF
  • dla obrazów ruchomych: MPEG4, MOV
  • W przypadku teoretycznej pracy licencjackiej/magisterskiej w formie elektronicznej należy czytelnie się podpisać na płycie i kopercie – pełnym imieniem i nazwiskiem, określić kierunek studiów, podać tytuł pracy. Składane prace należy zapisać w formacie PDF.

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: