Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

Szkolenia on-line

Data publikacji: 28.08.2012
Data wydrukowania: 13.10.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/uczelnia/mediateka/szkolenia-on-line

Polecamy kurs "Otwarta nauka"


Otwarty kurs e-learningowy na temat nowych modeli komunikacji naukowej dla wszystkich zainteresowanych: http://otwartanauka.cel.agh.edu.pl

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: