Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

ARTstor

Data publikacji: 30.10.2012
Data wydrukowania: 06.10.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/uczelnia/mediateka/szkolenia-on-line/artstor

Szkolenie z ARTstor dostępne online

W TYM MIEJSCU

Prezentacja dla studentów

Zawiera instrukcję korzystania z zasobów Biblioteki Cyfrowej ARTstor.

Materiały szkoleniowe na temat korzystania z zasobów ARTstor (anglojęzyczne):

 http://help.artstor.org/wiki/index.php/Materials

 http://help.artstor.org/wiki/index.php/Training_Options

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: