Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

WBN

Data publikacji: 30.10.2012
Data wydrukowania: 09.10.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/uczelnia/mediateka/szkolenia-on-line/wbn

Wirtualna Biblioteka Nauki

Program realizowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Witamy w Wirtualnej Bibliotece Nauki, którą otwieramy z myślą o wszystkich polskich uczelniach, instytutach naukowych, uczonych i studentach. Już teraz możemy zagwarantować powszechny bezpłatny dostęp do najważniejszych publikacji naukowych na świecie.

Wirtualna Biblioteka Nauki to istotne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, a także ważna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe.

"Wirtualna Biblioteka Nauki to prawdziwy przełom dla naszej nauki
oraz ogromna szansa dla polskich uczonych i studentów."


prof. Barbara Kudrycka
minister nauki i szkolnictwa wyższego

Źródło powyższych informacji: http://wbn.edu.pl/

Poniżej garść przydatnych informacji i materiałów szkoleniowych na temat WBN.

    • graf wbn

Prezentacja wyjaśniająca mechanizmy działania WBN: http://prezi.com/fsb3yt7ig9n6/wbn/

Web of Knowledge

Jest przydatnym narzędziem przeznaczonym do przeszukiwania publikacji naukowych pod kątem indeksu cytowań

Materiały szkoleniowe na temat Web of Knowledge:

- linki do materiałów szkoleniowych w języku polskim i angielskim: wokinfo.com/poland/

- szkolenia online: http://wokinfo.com/poland/training/

- prezentacja pdf: http://wokinfo.com/media/pdf/wos_qrc_pol.pl

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: