Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

Sympozjum Naukowe "Jaka Akademia?"

Data publikacji: 24.10.2013
Data wydrukowania: 09.10.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/uczelnia/mediateka/wydarzenia/sympozjum-naukowe-jaka-akademia

Szczegółowy program sympozjum naukowego

Jaka Akademia? Szkolnictwo artystyczne w nowym otoczeniu technologicznym.

Stan obecny i perspektywy rozwoju szkolnictwa artystycznego w Polsce

pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Prezydenta Miasta Szczecina

18 października 2013, Sztukateria Akademii Sztuki w Szczecinie

9.00 – 10.00 rejestracja uczestników

10.00 rozpoczęcie

10.30 – 11.00 Wojciech Drożdż, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego - powitanie


10.3013.30 Panel: Wyzwania stojące przed szkolnictwem artystycznymperspektywa strukturalno-organizacyjna


11.00 – 11.30 Krzysztof Soska, Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

11.30  – 12.00 Kamil Kuskowski, Akademia Sztuki w Szczecinie, Recepta na akademię

12.00 – 12.30 Marek Czerski, Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Dekada szkolnictwa artystycznego w UE – jakie zmiany przyniosło nam wejście do struktur UE? oraz

12.30 – 13.00 Czemu to nie mogło się udać? – reforma szkolnictwa wyższego z perspektywy szkolnictwa artystycznego


13.0014.30 przerwa obiadowa


14.3016.00 Panel: Zmiana metod kształceniaperspektywa dydaktyczna


14.30 – 15.00 Janina Florczykiewicz, Eugeniusz Józefowski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wpływ edukacji artystycznej na charakter narracji wizualnej w warsztacie twórczym


15.00 – 15.30 Eugeniusz Józefowski, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Warsztaty twórcze jako metoda kształcenia wspomagająca rozwój podmiotowy


15.30 – 16.00 Kalina Kukiełko-Rogozińska, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, Socjologia sztuki XXI wieku – przedmiot, problemy, wyzwania


16.0016.15 szybka kawa

16.1517.15 Panel: Sztuka sieci i współpraca w sieci


16.15 – 16.45 Benedykt Odya, Instytut Edukacji Muzycznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Conducting and high-tech czyli muzyczne kształcenie ku przyszłości w Instytucie Edukacji Muzycznej UKW w Bydgoszczy

16.45 – 17.15 Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz, Akademia Sztuki w Szczecinie, Przyszłość bibliotek artystycznych. Platforma web 2.0

17.30 Zakończenie sympozjum

Komitet sympozjum:

Prof. Zbigniew Romańczuk

Prof. Dariusz Dyczewski

Prof. Kamil Kuskowski

Dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz


Dane kontaktowe:
 

Akademia Sztuki w Szczecinie

Pl. Orła Białego 2

70-562 Szczecin

tel.: (91) 852 28 64

e-mail: marta.kostecka@akademiasztuki.eu


Możliwe jest zakwaterowanie w Sztukaterii Akademii Sztuki po wcześniejszej rezerwacji miejsca. Szczegółowe informacje na stronie http://sztuka.teria.eu/pl/


Organizator: Zakład Historii i Teorii Sztuki na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów AS

Współorganizatorzy: Zakład Edukacji Muzycznej na Wydziale Edukacji Muzycznej AS oraz Mediateka AS

Przedsięwzięcie zrealizowano przy udziale środków finansowych otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

    • bez tytułu

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: